Създаване на нови нервни клетки – как когнитивните предизвикателства и еритропоетинът постигат това!

brain-cells

Еритропоетин, или Епо, е вещество, което се произвежда в мозъка и дълго време е бил свързван само с това, че води до формиране на червени кръвни телца, а това подобрява физическото представяне на хората. Обаче, като растежен фактор, той също така защитава и регенерира нервните клетки в мозъка.

Изследователите към Института Макс Планк по Експериментална Медицина в Гьотинген разкриват как Епо постига този ефект. Те са открили, че когнитивните (умствени) предизвикателства и задачи, с които човек прави усилия да се справи, предизвикват лек дефицит на кислород в мозъчните нервни клетки (наречен „функционална хипоксия“ от изследователите). Когато се случи този лек дефицит на кислород, се увеличава производството на Епо, както и неговите рецептори в активните нервни клетки, а от своя страна това стимулира съседните прекурсорни клетки да формират нови нервни клетки и също така се създават връзки между нервните клетки много по-ефективно.

Повече неврони

Изследванията върху мишки показват, че при повишена продукция на Епо при възрастните мишки се наблюдава 20% увеличение във формирането на нервни клетки в пирамидалния слой на хипокампуса – мозъчен регион, който е ключов за ученето и паметта. Другата промяна, която се наблюдава, е формиране на по-добри връзки между невроните, а това означава по-ефикасен обмен на сигнали между тях.

В изследването учените дали на мишките бягащо колело с по-особени и неравномерно разположени шпици. Тичането в тези колела изисквало от мишките да усвоят по-сложни движения, което представлявало когнитивно предизвикателство за мозъка на мишките.

За да се справят със задачата, нервните клетки изисквали повече кислород отколкото този, с който разполагали, т.е. получила се „функционална хипоксия“, а това задействало механизма за увеличаване на производството на Епо в нервните клетки. Впоследствие, Епо засилва активността на тези клетки и стимулира формирането на нови нервни клетки от съседните прекурсорни клетки. Увеличават се и сложните взаимовръзки между тях, а това води до измеримо доста по-добро представяне при решаването на когнитивни задачи. И този процес на себеусъвършенстване, както обяснява изследователят Ехренрайх, се случва както при мишките, така и при хората.

Учените стигат до заключението, че механизмът на увеличаване на Епо продукцията в нервните клетки, водеща до създаване на нови нервни клетки и връзките между тях, може да се стимулира чрез разработването и прилагането на системни ментални и когнитивни тренировки.

fast-forword-logo

Въз основа на откритията на невроучените за способността на мозъка да се развива през целия живот и да формира нови невронни клетки и мрежи са създадени и софтуерни програми като Fast ForWord и Reading Assistant, които тренират мозъка и подобряват когнитивните умения на деца и възрастни за концентрация, памет, слухова обработка, четене и изучаване на английски език.

Източник: Neuroscience News

Други статии