Концентрация и работна памет – развиване на изпълнителните функции на мозъка според възрастта на детето!

children-attention-skills

Какво представляват изпълнителните функции на мозъка?

Според Центъра за Развитие на Детето към Харвардския Университет, изпълнителните функции на мозъка и уменията за себерегулация са:

„Умствените процеси, които ни дават възможност да планираме, да се фокусираме, да запомняме инструкции и да се справяме с множество задачи успешно през деня. Точно както системата за контрол на въздушния трафик на едно натоварено летище успява успешно да управлява пристигането и заминаването на голям брой самолети на множество писти, по същия начин и мозъкът се нуждае от набор от умения, за да филтрира важната от маловажната информация, да приоритизира задачите, да поставя и да постига цели и да контролира импулсите.“

Когато преподавах на ученици в началното училище, наблюдавах различните нива на развитие на тези функции при различните ученици.

Саша беше много добра в следването на инструкциите за задачите и се справяше след като ги е чула само веднъж. Тя се концентрираше върху работата си, без да се разсейва от кикотенето на другите деца. Можех винаги да разчитам на нея да запомни всяка стъпка от дадена дейност и да може да я възпроизведе на следващия ден.

Брендън, от друга страна, много лесно се разсейваше. Поради някаква причина винаги му отнемаше поне 5 минути повече отколкото на другите деца да започне да изпълнява някаква задача. При групово обсъждане на дадена тема от учебния материал, той се отклоняваше от темата и започваше да говори за нещо съвсем различно.

Ако сте учител, сигурна съм, че в класа ви има много деца, които са или като Саша, или като Брендън. Разликата в способността им да възприемат инструкциите, да запомнят стъпките на процеси или да се концентрират е много голяма. Това зависи от степента, в която са развити изпълнителните функции на мозъка им. И тъй като става въпрос за умения, които могат да бъдат развивани, важно е да се интегрират стратегии, които да спомагат за подобряването на тези функции, за да могат децата да достигнат пълния си потенциал.

Как да развиете изпълнителните функции на мозъка на децата в различните възрастови групи?

Като учител или родител можете да използвате различни занимания и игри, за да подпомогнете развитието на тези изключително ценни функции:

В предучилищна и начална училищна възраст ( 5-11 години)

  • Играйте игри за познаване

В тези игри се изисква да се запомнят изображенията върху определен брой кубчета или картинки наредени в редици, като те им се показват една по една и след това се обръщат с изображението надолу, а децата е нужно да посочат на коя позиция в редиците от кубчета или картинки се намира дадено изображение. Играта развива концентрацията и работната памет.

  • Игри за бързи реакции
fast-forword-logo

С тях децата развиват умението да се концентрират и да са наблюдателни. Технологиите могат да бъдат изключително полезни в този случай. Базирани на невронауката софтуерни програми като Fast ForWord предлагат на децата игри, с които те ефективно и по забавен начин да развиват способността си за бърза реакция, концентрация, четене и логическо мислене.

  • Повтаряне на инструкции по множество начини

Помагайте на децата да запомнят инструкции като им ги давате по различни начини – устно, с помощта на картинки и дори с жестове. Учениците могат също така да бъдат групирани по двойки и да им бъде дадена задачата да си повторят един на друг инструкциите за задачата. След това доброволец от децата може да повтори инструкциите още веднъж пред целия клас.

Можете да прочетете още за стратегиите за развиване на изпълнителните функции на мозъка във втората част на статията.

Източник: SciLearn

Други статии