Най-ефективният начин за трайно научаване – „ефектът на обясняването“ и как учим чрез обучаване на другите!

discussion-in-the-classroom

Парадоксът на ученето е, че най-добре и най-бързо научаваме нещо, когато го предаваме като знание на другите веднага или колкото се може по-скоро след като сме прочели или чули информацията по дадена тема.

Следователно да обучаваш други хора на това, което си научил е съществено за нашето затвърждаване и донаучаване на умение или някакво знание. Ето какво се случва:

  • Преди да предадете знанието на други хора: когато научавате нещо с намерението или желанието да предадете това знание на други хора, научавате нещата на едно много по-дълбоко ниво.
  • Докато обяснявате това, което сте научили на други хора: осъзнавате къде имате „празнини“ и какво още е нужно да научите. Подреждате усвоените принципи, правила и концепции по много по-ефективен и логичен начин в ума си.
  • След като сте обяснили някаква концепция на други хора: Получавате ценна обратна връзка от другите. И още нещо, което е изключително важно – обучаването на други хора и предаването на знания и умения ви прави по-отговорни по отношение на това да прилагате научените неща.

Как ефектът на обясняването помага да научите нещо по-бързо

Докато обучаваме, научаваме.– Сенека

Научаването изисква нещо повече от пасивно възприемане на информация. Имаме нужда да свържем наученото с нашите житейски преживявания и да осъзнаем как може да бъде приложено това знание или умение в конкретни ситуации. Както смиламе храната след като я поемем, така е важно и да „смиламе“ информацията, която възприемаме. Когато обясняваме наученото на някой друг, ние смиламе още по-добре информацията и я запаметяваме дългосрочно.

Този метод има изключително ценно приложение при децата, когато искаме да им помогнем да разберат и усвоят дадено знание ефективно. Учителите могат да поставят задача на учениците да обучават други деца от класа на някаква част от учебния материал, за която са се подготвили като са прочели или чули предварително. В същото време, родителите могат да насърчават децата да им обясняват и/или демонстрират какво са научили като знания и умения в училище или от някакви извънкласни занимания.

Записване в ежедневен журнал какво сме научили от днешния ден

„Никой не научава повече по дадена тема от този, който има задачата да обучава други на тази тема.“ – Питър Дръкър

В едно изследване на Харвард, служители на една фирма били помолени да прекарват последните 15 минути на всеки работен ден от техния обучителен период в описване в тетрадка на това, което са научили и да поразмишляват върху записките си. Тези, които имали тази задача се справили с 23% по-добре на финалния тест на края на обучителния период в сравнение с тези служители, на които не била дадена тази задача. Представете си, че прекарвате по 8 часа в обучение и после прекарвате само 15 минути на ден описвайки и размишлявайки върху наученото. А се оказва, че тези 15 минути, които са само 1/33 част от цялото време прекарано в обучение през деня, водят до цели 20% подобрение в нивото на научаване на материала.

Сега си представете, че прекарвате по 15 минути на ден в описване и размишляване върху уроците от деня. Колко по-качествено и трайно ще сте усвоили и разбрали житейските си уроци! В дългосрочен план тези 15 минути на ден ще ви се отплатят многократно.

Всяка инвестиция в подобряване на процеса на учене носи изключителни ползи за човек в много области от живота. Невронауката е доказала, че мозъкът ни е пластичен и през целия живот се преструктурира, създава нови невронни пътеки и това води до нови умения и модели на мислене и поведение. Уменията от емоционалната интелигентност (осъзнаване на емоциите, управлението и изразяването им по здрав начин, разбиране на чуждите емоции и проявяване на емпатия, асертивност и добри междуличностни умения в комуникацията) и когнитивните умения (логическо мислене, запаметяване, концентрация, езикови умения, слухова обработка, четене и т.н.) са ключови за развитието на детето и възрастния човек.

fast-forword-logo

Учените в областта на невронауката са създали програми за подобряване на когнитивните умения. Такива са програмите Fast ForWord, Reading Assistant, ForBrain и SoundSory. Те се използват и за развиване на когнитивните умения при деца с дислексия, разстройство на слуховата обработка, дефицит на вниманието и т.н.

Майкъл Симънс, експерт в уменията за учене

Източник: Medium

Други статии