Техника за даване на конструктивна критика и какво да избягвате!

teacher-helping-student

Трудните разговори, в които искате да говорите с дете или възрастен за нещо, което е важно да се промени в отношенията, са свързани с даване на обратна връзка и за да е ефективен един такъв разговор, са необходими умения за даване и получаване на конструктивна обратна връзка.

Как да давате конструктивна обратна връзка?

Един от утвърдените принципи е да се използва метода „сандвич“, при който първо се казва нещо положително за отношенията, за качествата и уменията на другия, след това се говори за това, върху което е нужно да се работи и да се промени и накрая отново се завършва с изказване на нещо положително за работата, действията и качествата на получателя на обратната връзка. Но някои специалисти като Ширкани отбелязват, че за някои хора е по-добре да получават положителната обратна връзка и конструктивната критика поотделно, а не в един разговор, защото някои от тях губят фокуса си върху нещата, които е нужно да отработят и да преосмислят. Когато познавате детето или възрастния, с когото разговаряте, ще имате по-добра идея дали да използвате метода „сандвич“ или да разделите положителната обратна връзка от конструктивната критика/обратна връзка в два отделни разговора.

Стъпки за даване на конструктивна критика

Ето няколко стъпки, които може да следвате, за да постигнете по-ефективна комуникация на работното място или у дома:

  • Дефинирайте точния момент

Първата стъпка е да определите точния момент за даването на обратната връзка. Можете да започнете със задаване на въпроси, които да бъдат свързани с идеите на другия за подобряване на даден аспект от работата или отношенията. Ако отговорите му не водят до разрешаване на забелязания от вас проблем, тогава е настъпило време да дадете обратна връзка и да говорите за вашите идеи и как се чувствате от ситуацията и какво за вас е важно да се промени.

  • Смекчете
woman-talking-to-a-boy

За всички хора независимо от възрастта е трудно да чуят критика, дори когато тя е конструктивна и добронамерена, затова е нужно да смекчите доколкото е възможно начина на поднасяне на критиката. Подбирайте внимателно думите. Можете да използвате следните фрази:

„Моето предложение е…“

„Първата ми идея е….“

„Това, което ми хрумва и мисля, че ще проработи е…“

Попитайте човека отсреща какво мисли за вашите предложения и идеи.

  • Говорете за това как се чувствате

Освен предложения за подобряване, важно е да кажете и как се чувствате в дадената ситуация. Никой не може да отхвърли вашите, чувства, емоции и преживявания. Емпатично, човекът отсреща може да ви разбере и да застане на ваша страна.

  • Обобщаване и стигане до споразумяване за следващите стъпки за подобряването

Какво да избягвате?

Необходимо е накрая на разговора да изкажете кои идеи и на двете страни са били полезни, кои са приложими и как ще ги приложите, т.е. да обобщите заедно решенията, до които сте стигнали. Ако получателят на обратната връзка участва активно във взимането на решения, ще се чувства много по-ангажиран към прилагането им след това.

  • Да говорите прекалено общо

Давайте конкретни примери за това, което сте забелязали и което създава някакви проблеми за вас, отношенията ви или за работата на другия. Ако вашето дете или ваш служител често прекъсва другите по време на среща, поговорете след това с него насаме и му дайте конкретни примери за това кога е прекъснал отсрещната страна и как това се отразява на другите.

  • Не давайте обратна връзка базирана на слухове

Не давайте обратна връзка, ако нямате конкретни доказателства за това, което се е случило. Проверете дали слуховете се основават на истина преди да инициирате разговор.

  • Не закъснявайте много с обратната връзка

Понякога родителите или мениджърите изчакват прекалено дълго да дадат обратна връзка, защото трудните разговори са предизвикателство, но дългото отлагане води до натрупване на фрустрация в този, който иска да започне разговора и става много по-трудно да управлява емоциите си по време на разговора.

Уменията от емоционалната интелигентност са ключови за успеха при водене на такива разговори. Развиването на тези емоционални умения и на когнитивните умения е възможно най-добрата подготовка на родители, учители, интимни партньори и мениджъри, за да се справят ефективно и конструктивно с предизвикателствата на междуличностните отношения.

fast-forword-logo

Можете да потърсите курсове за развиване на емоционална интелигентност и да направите невронауката свой съюзник за подобряване на когнитивните функции на мозъка. Програмите Fast ForWord и ForBrain са разработени с цел трениране на мозъка да развива когнитивните умения за концентрация, запаметяване, слухова обработка, четене и т.н.

  • Не започвайте трудните разговори импулсивно, а изберете подходящ момент без да отлагате дълго

Ако усетите, че вие или другия човек не е много отпочинал в момента, не е в добро настроение, гладен е или има друга причина, която би възпрепятствала успешното съсредоточаване върху въпроса и би провокирало още по-интензивни емоции, по-добре е да изчакате момент, в който и вие, и другия човек, сте в по-добра кондиция за водене на разговор.

Можете да прочетете повече за даването на обратна връзка в първата и втората част на статията.

Източник: The Ladders

Други статии