Обратна връзка и ролята на невронауката за конструктивната критика?

giving-constructive-feedback

Даването на обратна връзка е изключително важно във всеки един вид отношения – делови, приятелски, между членове на семейството, учител-ученик и т.н. Експертът по Емоционална Интелигентност Джен Ширкани обяснява връзката между полезната и конструктивна обратна връзка, невронауката и емоционалната интелигентност.

Какво е конструктивна критика?

Разликата между деструктивната и конструктивната критика е в това, че конструктивната „изгражда“ нещо положително, тя помага на получателя й да стане по-умел в нещо, повече вярващ в способността си за подобряване и израстване, докато деструктивната критика руши вярата на човека в способността за растеж. От друга страна самата дума „критика“ се възприема негативно от повечето хора.

Ширкани пояснява:

Целта на конструктивната критика е да дадеш обратна връзка, която съгражда, подобрява неща, а не просто посочва какво е погрешно.“

С какво да заменим думата „критика“?

Според експерта, добре е да се избягва използването на думата „критика“, защото почти винаги тя задейства защитните механизми на отсрещния човек.

Ето кои фрази заместват успешно тази дума и биват възприемани доста по-добре:

  • конструктивна обратна връзка
  • корективна обратна връзка

Каква е ролята на невронауката при даването на конструктивна обратна връзка?

Невронауката има значение, защото мозъкът ни влияе на начина, по който подхождаме към всеки един разговор. На несъзнателно ниво мозъкът постоянно сканира сегашната ситуация, за да определи дали тя е безопасна или опасна. Мозъкът постоянно задава въпроса: Това прекален риск ли е или е път към постигане на нещо по-добро?

Когато водите разговор, в който давате обратна връзка на някого, важното е да направите така, че мозъкът им да го регистрира като нещо, което води към добро, към награда, а не като опасност и прекален риск. Ако мозъкът на човек определи нещо като опасно, мозъкът ще влезе в режим „борба или бягство“ и човекът инстинктивно ще се отдалечи, дори и да не е в буквалния смисъл, а просто под формата на затваряне и липса на сътрудничество.

В другия случай, когато мозъкът регистрира дадено нещо като безопасно и свързано с нещо хубаво, с „награда“, тогава човекът е по-отворен да възприеме чуждата гледна точка и да чуе обратната връзка.

Как да превърнете даването на обратна връзка в „безопасна ситуация“ за мозъка на отсрещния човек?

Формулата е с името TERA и всяка буква от името представлява една от четирите основни движещи сили, които определят дали един разговор бива възприеман като безопасен или не. Тези движещи сили са: Усещане за екипност/Принадлежност към едно “Племе“ (Tribe), Очакване (Expectation), Усещане за значимост/ранг (Rank) и Автономност (Autonomy).

Първата движеща сила: Усещане за екипност/Принадлежност към едно “Племе“ (Tribe)

Мозъкът на получаващия обратна връзка се пита: „Заедно ли сме в това? Един екип ли сме или ти си срещу мен?“

Ако мозъкът възприеме ситуацията като екипност и принадлежност към едно племе, тогава тя изглежда безопасна.

Как да подхраните усещането за екипност?

  • Дори мястото, на което сте застанали по време на разговора има значение. Вместо да разговаряте през масата, можете да седнете до човека или от двете страни на един и същи ъгъл.
  • По време на разговора използвайте „ние“ вместо „ти“. Покажете желанието си за сътрудничество като кажете например: „Ние ще измислим по-ефективни начини да работим върху този проект в бъдеще“ вместо „ти трябва да намериш по-ефективен начин“.

Можете да научите повече по темата за даването на обратна връзка във втората част на статията.

fast-forword-logo

За връзката между невронауката и подобряването на когнитивните умения като концентрация, логическо мислене, слухова обработка, изучаване на английски и четене, можете да прочетете за софтуерните програми Fast ForWord и Reading Assistant, които са разработени на базата на откритията за невропластичността.

Източник: The Ladders

Други статии