Учебната програма претоварва децата с дислексия – какви промени може да се направят в полза на децата?

boy-writing-with-a-pencil

Да отглеждаш и възпитаваш дете е достатъчно трудно само по себе си, а когато детето има големи затруднения с ученето заради дислексия, разстройство на слуховата обработка или дефицит на вниманието, задачата на родителите става с повишена сложност. Тогава стандартните цели на училището не отговарят на целите, които стоят пред детето. Препятствията, които трябва да преодолее не са предвидени от учебната програма и учителите нямат отговорността и компетентността да прилагат терапевтични подходи и техники, за да подпомагат преодоляването на трудностите при децата с дислексия и други разстройства свързани с уменията за учене.

Родителите могат да поемат нещата в свои ръце, така че да направят каквото зависи от тях, за да адаптират учебния процес към етапа на развитие на когнитивните умения на децата и да си съдействат с учителите, така че да не се стига до негативни последствия за децата от липсата на гъвкавост на учебния план и изисквания.

Реалността е такава, че за вашето дете учебният ден е много по-изтощителен отколкото за техните съученици. Това може да го изнервя и то да реагира с много повече раздразнение вкъщи.

Вашата основна цел като родители по отношение на образованието е да създадете положително отношение на детето към ученето. Когато то се чувства оценено дори за най-малкия напредък и най-вече за усилията, които полага, тогава то ще продължава да се развива и ще постигне много повече отколкото ако в началото бъде претоварено от изисквания и очаквания и се почувства разочаровано, засрамено и гневно, че не може да ги покрие.

Възможните решения:

  • Говорете с учителите за това, че количеството домашна работа, която обикновено те дават, е прекалено много за детето ви като се имат предвид неговите предизвикателства. Претоварването с домашна работа единствено ще създаде негативни чувства и отношение на детето към ученето, училището, към вас и учителите.

Поговорете с учителите да му избират домашна работа, която с неговите възможности на този етап и които развиват самите умения за учене.

  • Намерете начин да подсилвате увереността на детето

Изключителна важна част от пътя на детето ви е да изгради вътрешна устойчивост и увереност. Говорете с учителите да дадат избор на детето ви дали иска да чете на глас пред другите или да се упражнява да чете наум. За много деца с дислексия четенето на глас е фактор за подкопаване на самооценката и самоувереността им, тъй като не са редки случаите на коментари от страна на съучениците, които унижават детето.

Какви дейности са любими на детето ви, в които то се чувства „в свои води“? Може това да е спорт, музикални занимания или друг вид изкуство. Ако го запишете на курс, който развива нещото, към което то чувства естествено влечение, тогава то ще има още една опора за своята увереност и самооценка. Това е като инвестиция в неговата „банка на самоувереността“. Във времето тези инвестиции ще се окажат много ценни във всяка една сфера на живота му.

Разбира се, най-ключово значение за самооценката на детето ви е вашата обич, внимание, уважение и търпение в процеса на неговото развитие.

  • Обвържете четенето с нещо забавно
fast-forword-logo

Съществуват програми като Fast ForWord и Reading Assistant, които развиват уменията за четене, слухова обработка, концентрация и запаметяване по интересен и забавен начин. Те са създадени от невробиолози на базата на изследванията в невронауката с цел подпомагане на когнитивното развитие на деца и възрастни. Под формата на игра, преминавайки едно след друго различните нива, децата неусетно създават нови невронни връзки в мозъка си в тези зони, които са свързани с четенето, писането, логическото мислене, изучаването на английски език и т.н.

Можете да прочетете още по темата във втората част на статията.

Източник: Gemm Learning

Други статии