Креативното мислене и „Аха!“ моментите на инсайт – как да ги стимулираме според невронауката?

insights-and-creative-thinking

Въпросът за креативното мислене и получаването на инсайт (прозрение/внезапно откриване на решение) занимава хората от всякакви професии и още повече учените от областта на невронауката.

С помощта на експерименти и наблюдение на мозъчните вълни, те откриват какво се случва в мозъка при такова събитие – получаване на инсайт. В един от експериментите учените дават задача на група доброволци да решат загадки. Някои от хората достигат до решението с логическо мислене и анализ, а други – чрез внезапно прозрение (инсайт).

Това, което изследователите забелязват е увеличаване на високочестотните гама вълни при тези, които са получили инсайт. Този модел на активност на гама вълните бил отчетен в десния фронтален кортекс – онази част от мозъка, която отговаря за изпълнителните функции на мозъка и преминаването от едно ментално състояние в друго. Това увеличаване на високочестотните гама вълни се случвало 8 секунди преди самият участник в експеримента да осъзнае, че вече е открил решение.

Д-р Шет (един от изследователите) пояснява, че очевидно мозъкът достига до инсайт, до онзи момент „Аха!“ на внезапно откриване на решението, преди съзнанието на самия човек да разбере, че вече има решение.

Как да повлияем на способността ни да получаваме инсайти, така че това да се случва по-често?

Ето какви съвети дават учените:

woman-relaxing-with-tea
  • Релаксирайте и освободете ума си от напрежение. Често си мислим, че ако не забелязваме мислите си, те не съществуват, но всъщност именно тогава можем да мислим най-креативно. Според австрийските психолози Финк и Ноубауер, опитите да се насилим да мислим креативно и да получим инсайт, водят до обратния ефект – те задушават креативността. Колкото по-натоварен е мозъка с мисълта, че трябва да достигне до решение и трескаво мисли по проблема, толкова повече се затруднява креативния процес. Хората са най-креативни, когато изпитват по-ниско ниво на възбуда в кортикалните зони на мозъка, тоест ние сме най-възприемчиви към нови идеи в моменти на релаксация и съзерцание.
  • Още едно важно откритие по този въпрос е публикувано в Журнала за Когнитивна Невронаука (Journal of Cognitive Neuroscience). Изследванията на мисловния процес на хората с помощта на магнитен резонанс показват, че инсайтите се появяват най-вече, когато човек е в позитивно настроение. Доброто настроение е свързано с по-голяма активност в антериорния цингуларен кортекс. Това е зона, която играе роля в много функции – от регулирането на кръвното налягане и сърдечния ритъм до изпълнението на висшите когнитивни функции като взимане на решение, изпитване на емпатия, мотивация и управление на вниманието.
  • Откритията показват, че доброто настроение променят активността в антериорния цингуларен кортекс по начин, който благоприятства мисловните процеси и достигането до прозрение (инсайт) по отношение на даден проблем. Изводът: грижейки се за доброто си настроение, се грижите и за своята креативност.
  • Подобряването на когнитивните функции на мозъка и създаването на нови невронни връзки е важен фактор за креативно мислене. Това се случва и когато човек е в нова среда и изпитва нови преживявания. Тези нови впечатления и информация постъпват в менталния ни „резервоар“ и си „плуват свободно“, докато някой ден те не се свържат по съвсем нов начин и доведат до раждането на ценна идея за решение на проблем, тоест креативността е и комбинативност на мисленето – комбиниране и свързване на вече научени и усвоени знания и информация по съвсем нови начини. Новите идеи са всъщност създаване на нови невронни пътища в мозъка. От това следва и препоръката: прегърнете любознателността, пътувайте до нови места, колекционирайте нови преживявания. Това със сигурност увеличава шанса да получавате инсайти и да мислите креативно.
fast-forword-logo

Учените разработват и начини, с които да подобрят когнитивните функции на мозъка и да подпомогнат създаването на нови невронни връзки и мрежи, свързани с вниманието, запаметяването, слуховата обработка, четенето и ученето на език. Програми като Fast ForWord, Reading Assistant, ForBrain и SoundSory са разработени върху основата на откритията за невропластичността и се използват за развиване на изброените умения при деца и възрастни. Те помагат и на хора с дислексия, разстройство на слуховата обработка, дефицит на вниманието и аутизъм да подобрят когнитивните функции на мозъка. 

Източник: Brain World Magazine

Други статии