Ефективни стратегии за учене – дуално кодиране, доразвиване на тема и конкретни примери!

discussion-in-the-classroom

Съществуват начини за по-ефективно учене и когнитивните психолози са установили шест ключови стратегии за прилагане в класната стая и вкъщи след училище. Тези стратегии могат да се използват за усвояване на нови умения и информация в различен контекст, не само от ученици, но и от възрастни хора, които искат да постигнат дългосрочни резултати от процеса на учене.

Стратегиите са подходящи за индивидуално учене, учене в групи или по двойки, когато учениците играят роли едновременно и на учители, и на ученици.

Ето част от тях:

Конкретни примери

Те се използват от инструктори и учители и е важно да се подчертае тяхното значение, за да бъдат интегрирани все по-често в начина на преподаване и учене. Конкретната информация по-лесно се запомня от абстрактната. Изследванията показват, че множеството разнообразни примери доказващи една идея помагат на учащите да разберат идеята и да я запомнят по-добре. Целта е чрез използването на примери от различни сфери или с различни характеристики, които обаче са свързани с дадена идея, да се постигне по-цялостна и обективна картина за дадената идея. Откриването на връзката между отделните примери подпомага и уменията на учащите за анализ и синтез на информация.

Уточняване и доразвиване

Когато се въведе определена тема, добре е информацията да не бъде давана изцяло и наготово, а учащите да бъдат насърчавани да търсят отговори на уточняващи и доразвиващи темата въпроси като „как“ и „защо“. Самият опит на учениците да опишат дадена концепция или явление и да обяснят как и защо то се случва помага на децата да разберат и научат информацията.

Учениците също така могат да обяснят как дадена тема има отношение или повлиява на техния собствен живот, ако е възможно да бъдат открити конкретни начини, по които това се случва. Добра стратегия е и да бъде давана задача на децата да намерят връзките между две отделни теми. Тази задача може да бъде предвидена за индивидуална работа или за работа по двойки или групи.

Дуално кодиране

При него става въпрос за комбиниране на вербална информация (представена с думи) с визуална информация (представена с диаграми и картинки). Когато учащите комбинират информацията представена по двата различни начина, те постигат по-високо ниво на разбиране на идеите.

Ние всички учим най-добре, когато разполагаме с различни начини за представяне на една и съща идея. Дайте на учениците достатъчно време да възприемат двата различни метода за представяне на идеята. Ще бъде полезно за децата и възрастните, които научават нови концепции, да свикнат да показват и обясняват наученото по повече от един начин – например с думи и с диаграми/схеми.

Важно е за обучителите и учащите да имат предвид, че дори и някои от тези стратегии да изглеждат трудни за прилагане или че отнемат много време от учебния процес, тяхната ефективност е доказана и проучванията са показали, че описаните стратегии водят до дълготрайно усвояване на знания и умения.

fast-forword-logo

За подобряване на уменията за учене много училища, детски градини и родители дават възможността на децата да използват и съвременни технологични средства разработени от невробиолози. Програмите Reading Assistant, Fast ForWord, ForBrain и SoundSory са примери за такива технологични средства, които стимулират мозъка да създава нови невронни връзки в областите свързани с когнитивните умения за четене, писане, концентрация, логическо мислене, слухова обработка на информацията и запаметяване.

Можете да прочетете за останалите стратегии за ефективно учене в първата част на статията.

Източник: Learning Scientists

Други статии