Успехът в училище зависи от езиковите умения в най-ранна възраст – 7 стратегии за развиване на тези умения

mother-and-daughter-happy-in-the-autumn-leaves

По време на най-ранните си години от живота, мозъкът се настройва за учене чрез развиването на езика. Това се оказва основата за ученето в училище и за някои деца дефицитът в ранните езикови умения е спънката, която им пречи да се справят добре, когато станат ученици.

Езикът е комплексна, многоизмерна система, която помага на децата да декодират и да разбират текста, когато се учат да четат. Формалните умения, които са необходими за създаването на ментални модели на текста не само за четене, но и за следване на инструкции, интерпретиране на истории и съдържание и за други когнитивни умения от по-високо ниво, зависят от езиковите способности, които децата са развили от раждането си до момента на започване на училище.

Говорене с бебето

Говоренето с бебето още първите дни и месеци след раждането му е ключов фактор за развитие на езиковите умения. То стимулира мозъка на бебето, особено когато родителите говорят напевно и с подчертаване на израженията на лицето.

Ежедневно говорене

Когато детето порасне малко и започне да произнася думи, родителите и учителите в яслите учат децата да произнасят думите правилно, да разбират значението и да подреждат думите в правилния ред в изречението.

Разговорите с детето за приликите и разликите между различните предмети (например в магазина) подсилва комуникативните умения. Преразказването на случки от деня помага на детето да развива паметта си и езиковите си умения. Римуването и игрите с думи също са важни в този период от детското развитие, защото показват на детето как звуците се комбинират в срички и те образуват думи, а това ще им бъде полезно по-нататък за четенето.

Изразително четене

mother-reading-to-her-daughter

Важно е да се чете на децата с промяна в интонацията още от ранна възраст. Шестмесечните бебета се наслаждават на книжки с картинки, докато те изграждат езикови умения. Изследователи от Университета в Джорджия са правили проучвания с деца в предучилищна възраст и са установили, че колкото по-изразително и с промяна в интонацията им бъде прочетен един текст, толкова по-добре могат да си го спомнят след това.

7 стратегии за работа у дома и в детската градина

  • Родителите и учителите в детските градини могат да стимулират мозъка на децата да развие езикови умения с лесни и забавни занимания, които по съвсем естествен начин могат да бъдат интегрирани в ежедневието.
  • Използвайте напевното говорене, когато децата са в бебешка възрастни.
  • Разговаряйте с децата по време на ежедневните дейности, обяснявайте им какво правите и им задавайте въпроси за това, което те мислят, докато наблюдават.
  • Играйте! Колкото по-често се включвате в детските игри, толкова по-добре!
  • Четете им книжки с изразителен тон и смяна на интонацията и израженията на лицето.
  • Четете им редовно подходящи за възрастта им текстове.
  • Включвайте децата в процес на взимане на прости решения – питайте ги как според тях можете да направите дадено нещо, давайте им различни опции и ги окуражавайте да правят аргументирани избори
  • Постепенно изграждайте в тях навика да изчакват другия човек да се доизкаже и тогава да взимат думата – така им помагате да си създадат важно социално умение, което ще им помогне, когато дойде моментът за училище

Намалете колкото е възможно гледането на телевизия в полза на взаимодействието и живото общуване с детето. Да помогнете на детето да изгради езикови умения е забавно, но е и изключително важно за бъдещото му развитие в училище и в социализацията с другите деца.

fast-forword-logo

В случай, че забележите затруднения с усвояването на езиковите умения, които се предполага детето да има на съответната възраст, можете да потърсите и иновативни средства базирани на откритията на невронауката като програмите Fast ForWord, Reading Assistant, SoundSory и ForBrain. Те се използват за стимулиране развитието на когнитивните умения както при деца без затруднения с езика, така и при деца с установени дефицити в когнитивните функции (при дислексия, разстройство на слуховата обработка, хиперактивност и дефицит на вниманието, разстройство от аутистичния спектър и т.н.).

Източник: Scientific Learning

Други статии