Детската градина е фактор за успеха на децата в бъдеще – как размерът на групите и методите на обучение влияят на развитието на когнитивните умения?

boy-smiling-in-the-schoolyard

В днешния динамичен свят, където нови технологии се създават постоянно, нови методи и подходи в различните професионални сфери се въвеждат редовно и научни открития се правят много по-често отколкото в миналото, умението за учене се оказва един от най-ценните активи, за да може човек да осъществява своето професионално и личностно развитие.

Учените, които провеждат изследвания върху факторите влияещи на успеха на един човек като възрастен, са установили, че един от тези фактори е именно усвояването на умение за учене още от ранна детска възраст. Умението за учене включва в себе си комбинация от когнитивни умения като: развита способност за концентрация, за анализ и логическо мислене, добро умение за четене с разбиране и слухова обработка на информацията и т.н.

Едно от изследванията е публикувано в Science Daily със заглавието „Научи повече в детската градина, печели повече като възрастен“. Според изследването на Джон Фрийдман и неговия екип от Харвард, по-високите резултати от усвоени знания в детската градина водят до по-високи доходи по-късно в живота.

Ето някои от нещата, които тези учени са установили:

  • Децата от детската градина, които са имали резултат по-висок от 60% на теста за усвоени знания в предучилищна възраст Stanford Achievement Test, печелят средно с 1000 долара повече на година, когато са на 27-годишна възраст в сравнение с децата, чиито резултати от теста са по-ниски.
  • Децата, които са били в по-малки групи в детската градина, печелят средно с 2000 долара повече на година, когато вече са възрастни хора на 27 години в сравнение с други деца, които са били в големи групи.
  • Според статистиката от изследването, тези деца, които усвояват повече знания и когнитивни умения в детската градина: 1) по-рядко стават самотни родители, 2) по-често притежават собствен дом на 28-годишна възраст и 3) по-добре управляват личните си финанси.
  • Освен малкия размер на групите в детската градина, важен фактор за добро усвояване на когнитивни умения от децата в детската градина са опитът и обучителните подходи на учителя. Но това, което изследването категорично показва е, че усвоените знания и умения в детската градина имат значителен ефект върху цялостния успех в живота.
forbrain-headphones
  • Проучванията са установили, че интегрирането на съвременни методи и средства на обучение в програмата на детските градини също влияе върху представянето на децата в училище и в университета. Има положителна връзка между въвеждането на иновативни средства за развитие на когнитивните умения в детската градина и процента на децата, които успешно завършват 4-годишен курс в колеж или университет.

Обясненията за тези резултати от изследванията са две. Едното е, че създаването на стабилна основа от когнитивни умения още в детската градина помага на децата да развият много добри умения за учене, които им служат през целия живот.

Другото обяснение е свързано с това, че често при използването на иновативните програми и средства за развиване на когнитивните умения на децата, се ангажират и включват както учителите, така и родителите. Децата усещат ангажираността на родителите си в техния процес на учене като подкрепа от семейството, което е важен мотивационен фактор за тях от една страна, а от друга – по този начин се постига практикуване на усвоените умения у дома, не само в детската градина и училище.

Изводът от тези изследвания е: ефективността на ранните обучителни преживявания на децата има значително влияние върху по-нататъшния им успех в живота. Осигуряването на оптимална среда за учене и съвременни средства за подпомагане на развитието на когнитивните умения на децата би трябвало да бъде приоритет за родителите, детските градини и училищата.

fast-forword-logo

Част от научнобазираните иновативни програми за стимулиране на усвояването на когнитивните умения са Fast ForWord, Reading Assistant, ForBrain и SoundSory. Те подпомагат развитието на уменията за четене, слухова обработка, памет и концентрация и т.н.

Източник: Scientific Learning

Други статии