„GPS“ за съвременните учители – индивидуален подход към учениците с помощта на технологиите?

teacher-and-student-in-front-of-a-laptop

Съвременните технологии ни предлагат толкова много полезни инструменти и стратегии за разрешаване на различни казуси от всякакъв вид и осъществяване на многообразие от задачи по ефективен начин. Изглежда странно като си помислим какъв е бил животът преди тяхното съществуване. Да вземем за пример GPS системата и това, което тя ни осигурява – да открием своята локация, където и да сме по света с точност до 1 метър. Това ни дава спокойствие и увереност, когато се ориентираме на нов терен. Възможно ли е да използваме технологиите в други сфери като GPS, с който бързо и лесно да се ориентираме в коя посока да се движим?

В училищата съвременните технологии биха могли да помогнат на учителите да взимат по-добри решения относно подхода си към различните ученици и да направят учебния процес по-индивидуално насочен и ефективен, особено за деца, които изпитват някакви затруднения с ученето, с концентрацията и четенето.

В стандартните класни стаи, където все още технологиите не са включени като средство за интервенция в учебния процес, някои деца със затруднения в ученето се чувстват тревожни, демотивирани, объркани или гневни от факта, че изостават от другите и понякога биват пренебрегвани или обвинявани, че не полагат достатъчно усилия.

Същевременно, учителите не разполагат с начини за прецизно откриване на корена на проблема и за ефективно подпомагане на затрудняващите се деца като се имат предвид всички други задачи, с които трябва да се справят свързани с ръководенето на класа, спазването на графици за вземането на предвидения за годината материал и т.н.

За самите учители често е демотивиращо и объркващо, когато нямат ясен ориентир как да постъпят в конкретна ситуация и как да подпомогнат прогреса на всяко едно дете, без да се получава изоставане от заложените срокове.

fast-forword-logo

Програмите показват в реално време какъв е напредъкът на учениците в дадената област и какво има нужда още да упражнява. Прогресът в когнитивните умения на учениците с помощта на тези технологични средства води и до подобряване на академичния им успех, както и до по-добър емоционален климат в класа. Това мотивира както учениците, така и учителите да разгърнат потенциала си по време на учебния процес.

Източник: Scientific Learning

Създаването на някакъв вид „GPS система“ за учителите по отношение на обучението на децата в класа и справянето с трудностите в ученето при конкретни ученици е вече реализирано с помощта на учените в сферата на невронауката. Те са разработили иновативни програми като Fast ForWord, Reading Assistant, SoundSory и ForBrain, които развиват когнитивните умения на децата за четене, писане, усвояване на чужд език, концентрация, слухова обработка и т.н.

Други статии