Как четенето влияе на отношението към ученето – пречките пред научаването на четенето

mother-reading-to-a-girl

Четенето е основно умение, от което зависи отношението на децата въобще към ученето и училището. Кои са предизвикателствата пред децата и възможните пречки по пътя към усвояването на това важно умение? Ето някои от тях:

Компютърните игри и социалните медии са голяма конкуренция на четенето

Проучванията показват, че навлизането на технологиите в ежедневието на деца и възрастни е една от основните причини за намаляване на времето посветено на четене. Според едно изследване 62% от децата на възраст 6-9 години казват, че обичат да четат книжки. Този процент пада на 46% за 15-17-годишните.

Компютърните игри и социалните медии заемат огромна част от свободното време на подрастващите. Но влиянието на тези две неща не се свежда само до времето, което отнемат, а и до ефекта им върху способността на децата да се концентрират. Компютърните игри са създадени така, че лесно да грабват вниманието без да се изисква съзнателно насочване на фокуса, докато по време на четене се изисква съвсем целенасочено и съзнателно насочване на вниманието към текста. Постепенно децата, които прекарват много часове на ден в компютърни игри отвикват да използват другия вид насочено внимание, което е съществено за процеса на четене.

Умението за четене влияе върху възможностите за професионално израстване

little-boy-reading-in-a-library

Ако децата не усвоят четенето с разбиране на високо ниво, техните шансове за професионално развитие намаляват.

Четенето има значение за развиване на умението за учене и от това зависи дали детето ще успее да продължи своето образование в добър университет. От друга страна, дефицитите в образованието често са фактор за избор на нездрав път в живота. Според изследване на Американския Департамент по Образование, 60% от затворниците са неграмотни и 85% от младежите извършили престъпление имат проблем с четенето.

Четенето има съществено значение за качеството на живот.

Затрудненията с четенето подкопават обичта към ученето

В много случаи децата, които са започнали да изпитват силно негативни чувства към училището и ученето са всъщност тези, които в началното училище не са успели са усвоят четенето добре и като резултат от това са избягвали да се занимават с учене по който и да е предмет.

Често се оказва, че тяхната собствена фрустрация от неспособността им да четат добре е била допълнително подклаждана и от подигравки от страна на съученици, учители или родители, когато тези деца са правели грешки при прочитането на думи. Изживяното унижение е оставило траен отпечатък върху представата им за четенето, ученето и училището.

Образованието в училище следва графици и стандарти и не отчита индивидуалното темпо

Децата се научават да четат с различно темпо. Това зависи в голяма степен от нивото, до което са развили когнитивните си умения, в които се включват езиковите умения, концентрацията, логическото мислене, запаметяването и т.н. Фактът, че едно дете не се е научило да чете на 6-7 годишна възраст не означава, че не може да стане много добро в тази дейност.

В един идеален свят най-добрият подход би бил училището да изчака детето да развие необходимите когнитивни умения и да създаде у него достатъчно силен интерес към четенето преди да започне самия процес по научаване на четенето. Но в реалността учебните програми съдържат конкретни срокове, които вкарват всички деца в определена рамка и за тези, които не влизат в нея и им отнема повече време да усвоят дадени умения, ситуацията става неприятна, тъй като започват да се чувстват различни в негативен смисъл и да изграждат ниска самооценка и неприязън към училището.

fast-forword-logo

Подобряването на когнитивните умения и справянето със затрудненията с четенето в днешно време може да се осъществи и с помощта на иновативни средства като софтуерните програми Reading Assistant, FastForWord, ForBrain и SoundSory, които са създадени от учени в областта на невронауката на базата на откритията за невропластичността. Стимулирането на мозъка да изгражда невронни връзки в области свързани с когнитивните умения помага на деца и възрастни да развият уменията си за слухова обработка, четене, концентрация и т.н.

Децата усещат натиск от очакванията на другите

Децата усещат очакванията на близките си и учителите да се научат да четат и да се справят добре в училище. Това лесно може да се превърне в страх да не разочароват хората около тях. Ако детето се чувства притеснено, че няма да се справи, то може да се затруднява с концентрацията в клас или у дома, когато чете на глас и това да доведе до още повече грешки. Изключително важно е да се подходи внимателно и с търпение към детето и да му се помогне да се успокои, да се наслаждава на процеса на учене и да цени не толкова крайния резултат, а самите усилия, които полага, за да става все по-добро.

Можете да прочетете повече по темата в първата част на статията.

Източник: Gemm Learning

Други статии