Нова система за училищното образование: Как се комбинират онлайн класна стая и обучението на живо с учители?

discussion-in-the-classroom

Дискусиите свързани с образованието и подобряването на методите на обучение са тема, която е винаги актуална. Сред американските училища има такива, които обмислят въвеждането на система, в която учениците да проучват с помощта на образователни видеа и подкасти темите, които ще бъдат обсъждани в час, така че да бъдат активни участници в процеса на учене още преди урока в класната стая.

Събирането на информация е процес, който може да се случи и у дома и по този начин ще се освободи повече време в часовете в училище за научаването на умения, за разясняването, дискутирането и анализа на събраната информация – неща, за които е важно да има достатъчно време, но често не остава заради лекторския начин, по който се традиционно поднася информацията в училище.

Например, при преподаване на Питагоровата теорема, ето как може да се организира урока по нов начин:

  • Учениците са инструктирани да изгледат видео с инструкции и обяснения и след това да зададат един въпрос за теоремата в пространство определено за въпроси в онлайн класната стая.
  • Въпросът служи от една страна като начин да се активират децата да участват и да мислят по видяното видео и от друга страна – да даде посока на дискусията в урока за теоремата на следващия ден.
  • Преди започването на урока учителят вече има идея кой е разбрал концепцията и кой има нужда от разясняване базирайки се на получените от децата въпроси в онлайн класната стая.
  • Съвместно децата отговарят на въпросите като по този начин тези, които са разбрали концепцията на теоремата са активни участници и имат ролята на учител. Може дискусията първо да се случи в малки групи от по 4-5 деца, а след това да продължи заедно с целия клас. Учителят следи хода на дискусията и се намесва, когато е необходимо. Колкото се може по-често в тези дискусии се дават примери от реалния живот, които да покажат приложението на изучавания материал.

Децата могат да използват компютър, таблет или телефон у дома, когато влизат в онлайн класната стая или компютърната зала в училището.

Онлайн класните стаи не могат да заменят контакта на живо с учителите. Те са само начин да се допълни работата в училище и да се подпомогне по-ефективната организация на учебния процес в училище и у дома.

fast-forword-logo

В съвременното образование все повече навлизат и технологични средства като софтуерните програми FastForWord, Reading Assistant, ForBrain и SoundSory, които развиват когнитивните умения на децата като четене, писане, смятане, изучаване на език, концентрация и запаметяване. Тези програми са разработени от невробиолози на основата на откритията за невропластичността и се прилагат за подпомагане развиването на когнитивните функции на мозъка и при деца с дислексия, разстройство на слуховата обработка, дефицит на вниманието и разстройства от аутистичния спектър.

Източник: Scientific Learning

Други статии