Неспособност за визуализиране – какво е афантазия и как влияе на процеса на учене?

beautiful-little-girl-daydreaming

Учените доказват, че силата на визуализацията не е за подценяване. Нарастващ брой изследвания показват, че способността да се използва въображението за създаване на образи може да ускори процеса на научаване и да подобри изпълнението на задачи от всякакъв вид. За атлетите и музикантите мислените „репетиции“ на изпълнението на различни движения или музикални парчета са също толкова ефективни както физическите тренировки и репетиции.

За всички нас използването на въображението в ежедневието за мислено „репетиране“ на успешно изпълнение на предстоящи задачи носи изключителни ползи. За съжаление, при някои хора тази способност за изграждане на визуални образи във въображението не е достатъчно развита и това може да повлияе негативно способността им да учат и да се справят с учебни задачи.

Какво е афантазия?

Един от тези хора е Блейк Рос, един от създателите на Firefox, който споделя колко е бил изненадан, когато разбрал, че другите имат способността да визуализират различни неща. Той описва как стоят нещата при него по следния начин: „Аз не мога да „видя“ лицето на баща си в ума си, или да „видя“ спалнята от детската ми стая или нещата, които съм забелязал, докато съм тичал в парка тази сутрин.“

Невролозите смятат, че афантазия (терминът за това състояние) засяга приблизително 2% от населението или 1 на 50 души.

За различните степени, в които отделните хора могат да визуализират се споменава още през 1880 година, когато психолога Франсис Галтон открива вариращи нива на детайлност и „живост“ на картините, които хората могат да изграждат в ума си.

В днешно време невролозите наричат тази неспособност за формиране на ментални (умствени) образи „вродена афантазия“. Интересен факт е, че хората с афантазия виждат картини в сънищата си, което означава, че това състояние засяга само способността за съзнателното визуализиране (целенасоченото използване на въображението).

Как изграждането на ментални образи влияе на ученето?

В класната стая създаването на ментални образи е особено важно за четенето с разбиране, а според някои теории това повлиява и на грамотността.

Според теорията за дуалното закодиране на Алън Паивио от Университета в Западен Онтарио от 1971г., има два вида мисловни процеси – вербални (с думи) и невербални. Той поставя изграждането на ментални образи в ума като основната форма за невербален мисловен процес. Следователно, информацията се запазва в ума по два начина – вербално и визуално. И въпреки, че тези два кода са независими един от друг и могат да се използват поотделно, те също така могат да си взаимодействат, за да направят процесите на учене и спомняне на информация по-ефективни.

Теорията за дуалното закодиране си има своите ограничения и основното е допускането, че мисловните процеси са базирани на нищо друго освен думи и образи. Въпреки това, голям брой изследвания направени след 70-те години на миналия век потвърждават, че менталните образи играят важна роля в начина, по който децата усвояват уменията за грамотност.

girl-studying-at-home

Изследванията показват, че менталните образи помагат на 8-годишните деца да запомнят това, което четат и че учениците, които са инструктирани да си представят образите на нещата изброени в списък с думи, се справят по-добре на тестове за оценяване на умението за запаметяване и научават 2,5 пъти повече думи от тези деца, на които са им казали просто да си повтарят думичките от списъка наум.

Вербалното спомняне и изграждането на визуални образи наистина изглеждат отделни, но свързани процеси и въпреки, че умението за визуализиране не е директно свързано с интелигентността, речниковия запас и умението за четене, то спонтанното използване на ментални образи действително помага на децата да учат и да разбират това, което четат.

В скорошни изследвания било установено, че менталните образи помагат на учениците да разбират абстрактни концепции.

Умението за визуализиране помага на децата да учат математически и свързани с компютърните науки концепции, като това се изразява в разбиране на числови модели и създаване на ментални образи, представящи пространствените връзки между тях.

Влиянието на афантазия върху начина за преговаряне на учебния материал

mind-map

Състоянието афантазия е възможно да влияе и на начина, по който учениците преговарят за изпити. Тези, които създават мисловни карти (mind maps) при преговаряне на учебния материал, успяват ефективно да запаметят информацията и след това на изпита дори самото визуализиране на създадените мисловни карти им помага да си спомнят това, което им е необходимо. Този начин за спомняне, обаче, е невъзможно да бъде приложен от децата с афантазия.

Предстои да бъдат направени още изследвания, за да се установи с точност дали това състояние е свързано с по-сериозни последствия за способността за учене или причинява само затруднения. Ако бъде установено, че състоянието афантазия сериозно възпрепятства децата в изграждането на умения за учене, учените ще се насочат към създаване на алтернативни начини за учене за тези деца.

fast-forword-logo

Невробиолози, които са се посветили на разработването на иновативни средства за подпомагане на изграждането на когнитивни умения при деца и възрастни, са създали програмите FastForWord, Reading Assistant, ForBrain и SoundSory. Предназначението на тези програми е да стимулират мозъка да изгражда невронни връзки свързани с развиването на уменията за четене, писане, учене на език, смятане, слухова обработка на информацията, концентрация и запаметяване.

Източник: The Guardian

Други статии