Незаменимата автоматичност при четене – как се отразява на умението за учене?

first-graders-at-school

Когато видим изречение, което не съдържа сложни термини, а думи от ежедневния език, ни отнема по-малко от секунда да го прочетем и разберем. Не се налага да мислим за това как се произнасят отделните букви и срички. Лесно ни е да четем и изразяваме писмено идеи, защото сме интернализирали частите на речта. Имаме възможността да възприемаме текста с това, което е известно като „автоматичност“.

Какво е автоматичност?

Това е способността ни да правим неща без да трябва да мислим за тях на съзнателно ниво. Когато правим нещо автоматично, умът ни не е зает с малките детайли на задачата. Представете си всички онези дейности, които извършвате всеки ден автоматично: шофирането, простите изчисления в магазина, карането на колело, хващането на топка в игрите с децата, набирането на телефонен номер и, да, четенето и писането. Ние придобиваме тези умения чрез просто повторение и практика.

С времето такива повторения създават автоматични модели, които мозъкът ни използва постоянно, за да спести разход на енергия за съзнателно осмисляне на всеки един малък детайл от извършването на рутинни задачи. С придобиването на автоматичност ние освобождаваме мозъка си, нашата работна памет, от необходимостта да е заета с повтарящите се действия и й даваме възможност да решава по-сложни задачи, базирайки се на вече добре усвоените автоматични дейности.

Какво значение има това за учениците?

Постигането на автоматичност в умението за четене е от съществено значение не само за това да станат ефективни четящи, но и въобще за постигане на високо ниво на умението за учене. Повечето деца правят този преход от „научаване да четат“ към „четене за научаване“ около втори или трети клас. На този етап техните умения за четене са се развили до нивото на автоматичност и за тях вече не е необходимо да използват работната си памет, за да извършват процеса на четене. Работната им памет вече е достатъчно свободна за дейности като тълкуване на прочетеното, разбиране на новите идеи и творческо мислене.

Какво се случва при децата затрудняващи се да усвоят четенето?

От друга страна, за някои ученици дори и след трети клас четенето остава процес изцяло заемащ работната им памет и докато техните съученици започват да научават все повече от писмени източници, тези деца изпускат възможности за придобиване на знания в различни области и на различни теми.

Не можем да подценяваме важността на поставянето на стабилна основа за учене в този етап от живота на децата. Постигането на автоматичност в четенето е базово умение, от което зависи тяхното развитие в училище и след това в професионален план. Нивото на самоувереност на децата също е пряко свързано с нивото на усвоените умения за учене.

fast-forword-logo

Изследователите в областта на невронауката осъзнават значимостта на този въпрос и разработват програми като FastForWord и Reading Assistant, с помощта на които децата да могат да подобрят когнитивните си (познавателни) умения за четене, писане, научаване на чужд език, концентрация, слухова обработка и запаметяване. Тези софтуерни програми са базирани на откритията за мозъчната пластичност и стимулирането на определени неврони да създават невронни връзки свързани с изграждането на когнитивните умения.

Източник: Scientific Learning

Други статии