Класните стаи на 21-ви век: кои са тенденциите за подобряване на когнитивните, емоционални и социални умения?

children-in-computer-class

Преди 15 години класните стаи бяха сравнително затворени пространства. Когато се е обсъждала идеята за научаване на учениците на умението за сътрудничество с деца от други култури или за опознаването на света извън училищните стени, е ставало въпрос най-вече за организиране на училищни екскурзии или за канене на гости в самото училище. В редки случаи някои ученици са имали възможността да отидат в чужбина по програма за културен обмен. Този тип дейности и програми все още не позволяват пълноценно да се реализират целите за сътрудничество с деца от други култури, което да се случва във всяко едно училище.

В днешно време такъв вид културен обмен и сътрудничество става все по-възможен и независещ от разстоянията. Едно предимство на съвременните технологии е, че с тяхна помощ се преодоляват бариерите от миналото и позволяват на учениците и учителите да общуват с деца и преподаватели от други градове и държави.

Потенциалът за обогатяване на знанията на децата за чужди култури и за създаване на среда на общуване и изграждане на социални умения е огромен. В тези часове на онлайн срещи с чужди култури самите деца могат да станат учители и да обучават своите връстници от друга държава на умения и интересни факти от тяхната действителност. Практикуването на чужд език по време на тези часове също е изключително ценна възможност.

Ето няколко примера за класни стаи, в които това реално се случва:

  • Ученици в Ню Джърси се учат да проявяват разбиране към различията като научават повече за други деца живеещи в различни щати. Чрез видеоконферентна връзка те интервюират техни връстници по различни житейски теми.
  • Учители в САЩ като Силвия Толисано използват видео конферентна връзка, за да осъществят международни разговори на английски език, в които американските деца от нейния клас се свързват с деца от Аржентина.
  • Общността ePals Global Learning Community създава възможност за сътрудничество в процеса на учене на хора от целия свят. Чрез тяхната мрежа ученици и учители се свързват, за да обсъждат теми относно различните култури и световни проблеми като глобалното затопляне.

Според невронауката този тип преживявания има огромна полза за децата, защото това сътрудничество с деца от чужди култури спомага за изграждането на невронни връзки във важни области на мозъка. Децата се научават да се фокусират върху смислено съдържание и да развиват своята креативност, докато обмислят възможни решения по житейски и световни въпроси. Това им помага да развият навици на ума да използва различни техники за решаване на проблеми, което ще им бъде от огромна полза и в бъдеще.

fast-forword-logo

Съвременните технологии и развитието на невронауката променят класните стаи на 21-ви век и по още един начин – като въвеждат софтуерни програми за подобряване на когнитивните (мисловните) умения на децата. Базирайки се на откритията за невропластичността, учените са създали програми като FastForWord, Reading Assistant, ForBrain и SoundSory, които спомагат за развитието на уменията за четене, писане, учене на нов език, концентрация, слухова обработка, запаметяване и др.

Източник: Scientific Learning

Други статии