Научаване на четенето с помощта на писане – вижте защо изследванията потвърждават този метод!

girl-writing-letters

Как можем да помогнем на децата да се научат да четат в предучилищна и начална училищна възраст? Изследвания подкрепят една съвсем нова идея: четенето може да се научи чрез писане.

Ранното научаване на писане на букви, срички и думи е от голяма полза за четенето. Мария Монтесори (1870-1952) е наблюдавала, че децата на около 2-годишна възраст намирали за интересно изписването на буквички по предварително начертани модели и много от тях се научавали да пишат преди да четат.

Писането е много добра фонетична практика, защото изисква децата да прилагат азбучния принцип, основната концепция на принтирания език:“Думите се състоят от звуци, които се изписват с букви.“ За да напишат дума, децата трябва да я „чуят“ първо. След това те трябва да асоциират звуците, които чуват със съответните им символи. Грамотността е по-лесна за усвояване, когато децата превръщат звуците в символи първо.

Изследванията на мозъка показват, че ранните уроци по писане спомагат за активиране и координиране на невронните връзки свързани с четенето.

girl-writing-on-a-notepad

Първите думи, които децата четат са често първите, които те изписват. Ранното научаване на писането изгражда увереност при четене. Когато децата изписват простички идеи и думи, които имат някакво лично значение за тях, те имат по-голямо желание да ги прочетат на глас и по този начин децата откриват смисъла в писането и четенето като предаване на важна за тях информация. Когато децата четат, те възпроизвеждат чужди идеи, докато изписването на тяхно изречение, което описва тяхно впечатление или чувство, им дава още по-голямо усещане за удовлетворение.

Писането също така е и тренировка за мозъка. В периода на ранното детство, когато мозъкът на децата се развива с бързо темпо, писането е добър начин да се оползотвори потенциала на децата за бързо учене и да се стимулира развиването на когнитивни умения.

fast-forword-logo

Иновативни начини за трениране на мозъка и за развиване и подобряване на когнитивни умения са програмите FastForWord, Reading Assistant, ForBrain и SoundSory. Те са създадени от учени-невробиолози, които използват откритията за невропластичността, за да създават методи за стимулиране на мозъка да изгражда невронни връзки, свързани с уменията за четене, писане, слухова обработка, концентрация, запаметяване и др.

Изследванията показват, че уменията за писане на деца в предучилищна и начална училищна възраст са ранен показател и за развитието на уменията им на четене.

Пет неща, които можете да направите, за да подпомогнете развиването на умения за ранно писане у децата:

  • Дайте на децата пособия за писане и ги окуражете да ги използват. Колкото е по-малка ръчичката, толкова по-голяма трябва да е писалката. За много малки деца тебеширите и тротоара са подходящи „пособия“ за писане. Първата цел е да се научат да държат по правилен начин пособията и да усъвършенстват моторните си умения.
  • Пишете списъци за пазаруване бавно, докато децата ви наблюдават. Те обичат да имитират възрастните и да са „като големите“. Това провокира у тях желание да се научат да пишат.
  • Играйте на игра за писане на букви всеки ден. Можете да поставяте точки за правилно изписани букви и за научаване на нови букви. Като за начало се концентрирайте върху това децата да научат малките букви, тъй като 95% от буквите в писмената реч са малки, а не главни букви.
girl-writing
  • Окуражавайте децата да пишат кратки писъмца и картички на приятелчета, роднини и герои от филмчета. Повод за такива писъмца може да е подарък, който са получили от някой близък. В писмото те благодарят за подаръка и/или за хубавото прекарване с този човек. Може да напишат и какво точно им е харесало.
  • Можете да помогнете на децата да си направят дневник с любими реплики на герои от филмчета и книжки. Други игри включват писане на думички, в които се редувате с детето да създавате изречения, в които единият от вас пише първата дума на изречението, след това другият участник пише следващата и т.н. И така заедно участвате в творчески и забавен процес.

Д-р Ричард Джентри, експерт по детска грамотност, четене и писане

Източник: Psychology Today

Други статии