Вътрешният потенциал зависи от уменията за учене – връзката между костната проводимост, слуховата обработка и ученето!

boy-listening-with-headphones

Нови инструменти, нови възможности

За успешното справяне в различните области от живота човек се нуждае от добра концентрация и добра обработка на постъпващата в мозъка информация от сетивата.

Аудиалната (слуховата) информация е от съществено значение и за нашите емоции. Резултатът от тясната връзка между двете неща можете да усетите всеки път, когато чуете хубава песен или шума на листата сред природата. Качествената аудиална стимулация променя настроението и има положителен ефект върху тонуса на човек, продуктивността и креативността му.

Учените разработват методи, с които да се впрегне силата на слуховата обработка, за да се подобрят уменията за учене и комуникация. Невробиолозите от десетилетия изучават разнообразните вътрешни и външни стимули, които влияят на нервната система. Вече са добре известни конкретните зони в мозъка, които отговарят за различните функции, за сензорната обработка и генерирането на реакции на различни стимули.

Въпреки че невронауката е сложна дисциплина, едно от най-простите и полезни в ежедневието приложения е използването на програми, които подпомагат развитието на уменията за четене, учене, комуникация, запаметяване, концентрация и цялостна положителна промяна на настроението и усещането за контрол.

forbrain-headphones

Напредъкът в технологиите позволи на учените-невробиолози да използват костната проводимост на звука вместо въздушната проводимост, за да подобрят слуховата обработка. Един от иновативните методи е този на ForBrain, който тренира мозъка като подобрява уменията за фокусиране и откликване на информация постъпваща от слуховия канал. ForBrain включва слушалки, микрофон и динамичен филтър и използване на костната, а не въздушната проводимост.

Каква е разликата между костната и въздушната проводимост?

Слуховата обработка чрез въздушната проводимост включва звукови вълни хванати от външното ухо и преминаващи към вътрешното ухо. При костната проводимост, обаче, звуковите вълни се предават през костите на главата и не само, че така те са по-силни и по-ясни, но и вибрациите им стимулират определени нерви в мозъка. Получава се една цялостна тренировка за мозъка.

В резултат от използването на костната проводимост за разбиране и усвояване на език, учениците и професионалистите в различни сфери имат възможността да функционират на оптимално ниво и да придобият напълно естествено предимство на работното място и в училище. В същото време, хората със затруднения в ученето и дислексия могат да преодолеят трудностите и да развият вродените си таланти и потенциал.

Въпреки че, ForBrain може да се използва лесно навсякъде и по всяко време с помощта на специално създадените слушалки, зад разработването на програмата стоят много изследвания на мозъчната пластичност, неврофийдбек и т.н.

Известният когнитивен невроучен д-р Карлс Есера, директор на Института за Мозък, Когниция и Поведение в Университета в Барселона, споделя, че мозъчната тренировка, базирана на слухова обработка може да подобри когнитивните умения при хора с дислексия, дефицити в способността за учене, аутизъм и др.

fast-forword-logo

Други програми, които подобряват когнитивните умения са Reading Assistant и FastForWord, които също са базирани на откритията за невропластичността и подпомагат създаването на нови невронни връзки в зоните свързани с речта, паметта, концентрацията, четенето, усвояването на език и слуховата обработка.

Източник: ForBrain

Други статии