Заекването – временен етап или сериозен проблем в развитието на речта? Вижте кои са съвременните средства за интервенция!

girls-having-conversation-playground

Между 2 и 5-годишна възраст много деца минават през период на заекване (запъване в речта), по време на който те се затрудняват с произнасянето на думи и срички или показват други признаци за нарушена плавност на речта. Медицинският термин за това е „заекване на развитието“ (developmental stuttering). В някои случаи, обаче, заекването не е част от тази фаза на развитието на речта и е сигнал за съществуването на някакъв проблем.

Заекването е специфичен вид нарушение на гладкостта на речта, което включва повторения на срички, удължаване на звуци и блокажи (неспособност за произнасяне на звук) по време на говорене.

До 5-годишна възраст тези симптоми обикновено сами намаляват и постепенно изчезват напълно. Но когато заекването продължи след 5-годишна възраст, това означава, че детето има нужда от допълнителна помощ за стимулиране на развитието на речта. Специалистите могат да определят от каква точно помощ се нуждае детето в конкретния случай.

Червени флагчета при заекването

Определени характеристики на заекването помагат да се разбере дали детето преминава през временната фаза на заекване в развитието на говорните способности или става въпрос за проблем, който изисква интервенция. Тези характеристики включват:

 • Детето продължава да заеква и след 5-годишна възраст.
 • Заекването се случва на последните звуци в думата.
 • Трудно е да се разбере какво детето се опитва да каже заради заекването.
 • Заекването е комбинирано и с други говорни и езикови затруднения.
 • Детето изпитва затруднения с някои от уменията за учене, концентрация или моторно-двигателните умения.
 • Заекването се среща или се е срещало и при други членове на семейството.

Защо заекват децата?

Най-важната първа стъпка е да се определи причината за заекването в конкретния случай. Може да става въпрос за:

fast-forword-logo
 • Генетична предразположеност
 • Нарушени моторни умения. Това означава, че детето знае точно какво иска да каже, но заради нарушена връзка между мозъка и структурите, отговарящи за речта (гласните струни, езика, устните и т.н.), то не може да произнесе звуците.
 • Нарушения на развитието по отношение на уменията за учене. В тези случаи може да бъдат използвани програми като FastForWord и Reading Assistant, които за разработени от невробиолози за подпомагане развитието на когнитивните умения – четене, писане, концентрация, запаметяване, слухова обработка на информацията и др.
 • Психологически травми, които детето е преживяло в ранната детска възраст. Тогава консултацията с психолог или психотерапевт е от ключово значение.
 • Хиперактивен ум. Ако мозъкът на детето работи много по-бързо от устата му, това може да е причина за нарушена гладкост на речта.

Как да помогнете на детето си?

listening-and-speaking-skills-in-children
 • Бъдете търпеливи към него, когато изпитва затруднения при говорене. Не го прекъсвайте и не показвайте раздразнение.
 • Говорете с обучен специалист по проблеми на речта, за да научи вас и детето на техники за преодоляване на заекването. Терапията е важно да се осъществява не само в кабинета на специалиста, но и у дома с добре разработена програма за прилагане на необходимите техники. Една от иновативните програми прилагана за развитие на речта е ForBrain, с чиято помощ детето се запознава със собствените си речеви модели, коригира неправилното произношение на думи и срички и повишава увереността си при говорене.
 • Говорете с учителите на детето в детската градина и училище, за да им помогнете да научат техники, с които да съдействат за решаването на проблема със заекването и да осигурят на детето безопасна среда за изразяване на себе си и придобиване на увереност при говорене пред класа.

Най-важната съставка в терапията на заекването е детето да получава от вас усещането, че е подкрепяно, обичано и уважавано. Тогава то има достатъчно добра основа, за да преодолее затрудненията и да стане по-уверено и ефективно в комуникацията.

Източник: ForBrain

Други статии