Максимална ефективност в процеса на учене – принципите на метода на Анат Баниел за развитие на мозъка!

children-playing-outside

Методът на Анат Баниел НевроДвижение е създаден, за да спомогне детското развитие като се осигури оптималните условия, в които детето да учи ефективно. Този метод е базиран на откритията на учените за мозъчната пластичност. Една част от метода са Деветте Основни Принципа (The Nine Essentials), които предлагат конкретни и ефективни начини за използване на огромния потенциал на мозъка.

Принцип 5 – Ентусиазъм

Ентусиазмът е умение, което можете да бъде развиете, да изберете да бъдете с тази нагласа и да ставате все по-добри в това. Ентусиазмът казва на мозъка ви какво е важно за вас като подсилва положителната емоция и енергията, която изпитвате, когато се занимавате с тази дейност. Ентусиазмът има изключително мощно въздействие като вдъхновява вас и другите.

Ентусиазмът събужда мозъка ви като спомага за създаването на промени и осмислянето на времето със задачи, които едновременно имат значимост и ви носят наслада. Ентусиазмът помага това, което в началото е изглеждало трудно постижимо да стане реалност.

Принцип 6 – Гъвкави цели

„Не изпускай от поглед крайната цел/наградата“ е максима, която е довела много хора до изтощение. Да се освободите от натрапчивото желание за постигане на определен резултат по точно определен начин и в точно определен срок е изключително важно, за да напредвате, без да стигате до изтощение.

Гъвкавият подход по отношение на целите ви дава възможност да сте възприемчиви към нова информация. Така имате възможност да разпознавате възможностите, които иначе не бихте забелязали, ако сте били прекалено фиксирани върху предварително начертания маршрут. Няма начин да знаете още в самото начало всички завои по пътя си до целта.

Знайте своята посока и бъдете отворени към неочакваните възможности, които може да се появят по пътя. Приемете предварително, че може да направите някои грешки или да се наложи да направите няколко крачки назад, за да извървите същото разстояние по-добре подготвени от първия път. Гъвкавият подход към целите ще намали нивото на тревожността ви и ще увеличи вашата креативност, което ще спомогне за по-успешни действия, радостни емоции и усещане за жизненост, докато се движите напред.

Принцип 7 – Превключването към режим „Учене“

Мозъкът е или в режим „учене“, или не. Децата, които нямат здравословен проблем са почти постоянно в режим „Учене“ и то с оптимално висока скорост. Повторението, скучните упражнения, всекидневните стресови преживявания, както и негативните емоциите – всички тези неща могат да изключат режима на „учене“. Това изключване се случва и когато едно дете има недостатъчно развити когнитивни функции на мозъка или когато преживее травма или нараняване.

children-near-pond

За да може мозъкът да върши своята работа както трябва, режимът на „учене“ трябва да е включен. Интересните преживявания, положителните емоции, разнообразието от движения включват мозъка на режим „учене“ и детето започва да възприема света като пълен с приключения, творчество и нови възможности.

Принцип 8 – Въображение и мечти

Айнщайн е казал: „Въображението е всичко. То е предварителната визия за това, което животът може да предложи като възможности.“ Чрез въображението мозъкът ви успява да открие решения. Когато си представяте нещо, мозъкът създава нови невронни връзки. Нашите мечти са като призив от бъдещето към нас. Те ни представят нашия уникален житейски път, който ние да следваме, а в този процес израстваме и мозъкът ни се развива.

Вашето въображение и мечти ви дава възможността да създавате нещо, което не е съществувало преди това като ви показва пътя, по който можете да преодолявате настоящите си ограничения и да развивате своя автентичен житейски път.

Принцип 9 – Осъзнатост

Осъзнатостта е свързана с това да бъдете присъстващи в момента и да знаете мотивите за своите действия, да усещате какво се случва в момента, какви мисли минават през ума ви, кое ги генерира, какви емоции изпитвате, какви импулси имате и какво решение да вземете, което да е най-доброто за вас в този момент и в дългосрочен план. Осъзнатостта е обратното на автоматичните реакции и натрапливите мисли, желания и действия.

Когато сте осъзнати, вие сте напълно присъстващи в настоящето и изживявате мига пълноценно. Мозъкът ви работи на най-високото си ниво на ефективност, като забелязва фините нюанси на това, което се случва около и във вас, разкривайки опции и потенциали, които ускоряват процеса на учене. Чувствате се оживени, пълноценни, радостни и допринасящи към положителни промени за вас и другите.

fast-forword-logo

Освен метода на Анат Баниел, съществуват и програми като FastForWord и Reading Assistant, които също са създадени от невробиолози с цел подобряване на когнитивните функции на мозъка (четене, писане, смятане, слухова обработка, концентрация, запаметяване и др.) и подпомагане на детското развитие.

Можете да видите първите четири принципа от Деветте Основни Принципа в Метода на Анат Баниел за развитие на мозъка ето тук.

Източник: AnatBanielMethod

Други статии