Ефективно развитие на мозъчните функции с метода на Анат Баниел – основни принципи!

baby-in-the-grass

Методът на Анат Баниел НевроДвижение за подобряване на детското развитие като се осигурят необходимите условия, в които детето да учи с оптимална ефективност, се основава на откритията на невробиолозите за мозъчната пластичност. Една част от метода са Деветте Основни Принципа (The Nine Essentials), които предлагат конкретни и ефективни начини за използване на огромния потенциал на мозъка.

Деветте Основни Принципа помагат на мозъка да придобие отлични умения за решаване на проблеми, да подобри физическите способности за движение и координация, да облекчи болката и да усъвършенства когнитивните (познавателните) функции.

fast-forword-logo

Освен метода на Анат Баниел за подобряване на когнитивните умения, съществуват и програми като Reading Assistant и FastForWord, които също са разработени от невробиолози и спомагат за усъвършенстване на уменията за учене, четене, писане, концентрация, слухова обработка и запаметяване.

Кои са Деветте Основни Принципа в метода на Анат Баниел?

Принцип 1 – Движение с внимание

Движението е живот. Движението помага на мозъка да расте и да формира нови невронни връзки. От своя страна мозъкът организира всички движения, които извършваме: движението на нашето тяло, на ума ни (процеса на мислене), на нашите емоции и чувства. Но движението само по себе си не е достатъчно – необходимо е да се извършва с внимание, за да не се въртим само в кръга на познатите вече движения.

Когато включим и елемента на осъзнатото внимание към това, което чувстваме, докато се движим, мозъкът веднага започва да изгражда милиарди нови невронни връзки, което има за резултат осъществяването на трансформация и научаването на нови умения.

Принцип 2 – Бавно

Бързо можем да правим само нещата, които вече знаем. Така работи мозъкът. За да учим и усвояваме нови умения и да преодоляваме ограниченията си, първото нещо, което е нужно да направим е да забавим темпото. Бавното движение всъщност изостря вниманието на мозъка и стимулира формирането на нови невронни модели.

Бавното темпо ни изважда от режима „автопилот“ в движенията на тялото, речта, мислите и социалните взаимодействия. Бавното темпо ни позволява да чувстваме и изживяваме живота на едно по-дълбоко ниво.

Принцип 3 – Разнообразие

Разнообразието е навсякъде и не е просто „подправката“ на живота. То е необходимо за оптимално здраве. Разнообразието осигурява на мозъка богатство от информация, от която той се нуждае, за да създава нови възможности за движение, чувстване, мислене и действане. Помага за повишаване на осъзнатостта и изважда човек от ригидността (сковаността) и застоя.

Чрез въвеждането на разнообразие и игривост във всичко, с което се занимавате, вие събуждате сетивата си. Нови идеи се появяват в съзнанието ви, а това отваря вратата за нови възможности в живота.

Принцип 4 – Изкусност/Финес

Всички сме чували фразата „без болка, няма резултат“ или „напрегни се докрай“, но всъщност мозъкът има нужда от точно обратното – по-малко насилване, за да преодолее ограниченията и да напредва, да възприема максимално ефективно нова информация и да разграничава тънките разлики и нюанси.

Като намалим напрягането и насилването, с които се движим или мислим, ние увеличаваме своята сензитивност. Това от своя страна подобрява способността на мозъка да възприема дори и най-фините нюанси. Тези подобрени възприятия дават на мозъка новата информация, от която той се нуждае, за да се организира успешно и да избере възможното най-доброто действие във всяка една ситуация.

Можете да прочетете за останалите принципи от Деветте Основни Принципа в метода на Анат Баниел във втората част на статията.

Източник: AnatBanielMethod

Други статии