Ролята на родителите за детското развитие – не форсирайте детето, а му създайте оптимални условия!

girl-looking-at-photos

Всички деца зависят от способностите си за учене, за да се развиват. За щастие, децата имат уникална способност да учат – техният мозък расте и се оформя със смайващата скорост от1 800 000 нови невронни връзки в секунда, когато те са в режим „Учене“.

Как бихте могли вие като родител да подкрепите детето си по най-добрия начин в неговото развитие?

Кои дейности са най-добри за детското развитие?

Не се фокусирайте върху постигането на стриктни цели в определен срок

Често родителите, които знаят от книгите какво може да очакват от едно дете в определена възраст, полагат големи старания да предизвикат случването на очакваното развитие в точно определения срок или дори по-рано.

Според Анат Баниел, невроучен и създател на Анат Баниел Метод, не е препоръчително детето да се форсира да извърши някаква задача, за която то все още не е готово. Когато мозъкът на детето има необходимите невронни мрежи, за да може то да постигне даденото нещо без изключителни усилия от негова страна, тогава е настъпил моментът за него да усвои новото умение.

С други думи, необходимо е първо мозъкът да е достигнал определено ниво на зрялост, за да научи някаква нова дейност или движение.

Според Анат Баниел, използването на flash карти за бебета е пример за прекалено прибързване в опитите да се подпомогне детското развитие. Това създава голям стрес за детето и е възможно в него да се формира нагласа за избягване на нови предизвикателства и нежелание за учене, което да се отрази по-късно и на справянето му с учебния процес в училище.

Процесът на развитие е уникален за всяко едно дете

child-toddler

Пътят на развитие за всяко дете е уникален и е резултат от невероятно сложни процеси в мозъка, включващи създаването на милиарди нови връзки. В същото време базовите процеси, които се случват в мозъка и условията, които са необходими за успешно детско развитие са едни и същи за всички деца.

Анат Баниел е разработила мощни, практически стратегии за подобряване на вашите способности и за изграждане на по-силен и по-ефективен мозък с помощта на невронауката и откритията за мозъчната пластичност.“, Д-р Майкъл Мерзених, учен в областта на невронауките и член на Националната Академия на Науките и Националната Академия по Медицина

Какво можете да направите,
за да подпомогнете детското развитие?

fast-forword-logo

  1. Можете да използвате базираните на невронауката инструменти каквито са Nine Essentials (Деветте Основни Принципа) – част от НевроДвижение – метода на Анат Баниел за подобряване на когнитивните, емоционални, физически и социални умения с помощта на конкретни движения. Идеята е да се създадат оптималните условия за мозъка да формира необходимите му невронни връзки и мрежи, без детето да усеща напрежение, притискане или дистрес. Така детето ще си създаде положителна нагласа към ученето и това ще даде своите плодове на всеки етап от неговото развитие, а и след това като възрастен.
  2. Избягвайте изкушението да се опитвате да форсирате детето си да прави неща, които все още не може да прави. Дори и да научи даденото умение в този момент, в бъдеще ще изпитва силен дистрес при необходимостта да учи нови неща, защото вече е изпитало много силна фрустрация при сблъсъка между границите на своите способности и прекалено трудната за него задача, поставена му за изпълнение от родителите.
  3. Наблюдавайте какво прави детето в настоящия период. Следвайте това, което детето ви показва като свой интерес и го насърчавайте да се развива в дейностите, към които то се чувства привлечено по естествен начин. Можете да приложите някои от практическите инструменти от метода на Анат Баниел в частта с Деветте Основни Принципа (Nine Essentials). Така ще събудите мозъка на детето и той ще се учи да намира общи и различни признаци между старото и новото знание и ще дадете възможност на детето да развива комбинативно мислене.
  4. Mожете да използвате и други съвременни средства за подобряване на когнитивните умения на детето като програмите Reading Assistant и FastForWord. Те са разработени от учени в областта на невронауките за подпомагане създаването на невронни връзки и мрежи свързани с уменията за четене, писане, концентрация, слухова обработка, запаметяване и др.
  5. Когато детето интегрира новите невронни връзки в ново умение или в по-високо ниво на изпълнение на вече усвоено умение, не го молете да го повтаря отново и отново, ако в този момент то не желае това. Не му ръкопляскайте. Позволете на детето да остане фокусирано известно време върху вътрешното си усещане за успех и за напредък. Така то изгражда вътрешна, а не външна мотивация за учене, подобряване и развитие

Източник: AnatBanielMethod

Други статии