Ролята на учителя в кооперативното учене – комуникацията в групата е основен фактор за успех!

teacher-and-students-working-on-project

Според научни изследвания, кооперативното учене (работата по групи) има положително влияние върху самия процес на учене в класната стая и върху отношенията между учениците. Разбира се, ролята на учителя е важна, за да се извлекат ползите от този вид учене.

Учителят е необходимо да изгражда отношение на съдействие у самите деца в групата и желание за подпомагане на другите, когато те се затрудняват с някоя задача. Вместо взаимни обвинения или неуважително отношение, децата е важно да усетят своята роля за създаването на добър и сплотен екип.

Кооперативното учене по групи може да включва:

  • Работа по проект, който продължава един учебен час или се простира в рамките на няколко седмици
  • Може да бъде и неформална кооперативна работа, която не е задание по някакъв проект, а включва инструкция на учителя да се разделят на групи за десетина минути и да обсъдят някакъв въпрос зададен от учителя и след това да споделят до какви отговори са стигнали след дискутирането в групата
  • Кооперативни групи, които са създадени със специалната цел да подпомогнат някои от учениците, които изпитват затруднения по някой предмет или с усвояването на дадено умение. В тези групи ученици, които показват по-добро справяне с предмета или умението се учат да помагат и съдействат на свои ученици по добронамерен и уважителен начин. Една от ползите от тези групи е изграждане на атмосфера на доверие и способност за даване и получаване на подкрепа.

Групите по проекти също е от голямо значение да се формират от участници с различно ниво на владеене на отделните умения.

Комуникацията в групата е много важен елемент за научаване:

  • Когато ученик иска да сподели идея, е нужно да изчака своя ред да се изкаже и да използва изрази като „Аз предлагам“ и „Ние бихме могли“.
  • Когато учениците в групата изслушват този, който се изказва, е важно да осъществяват контакт с очите, да покажат зачитане на чуждото мнение и ако искат да разберат по-добре гледната точка на съученика си, да попитат:“Можеш ли да дадеш пример?“ или „Как можем да постигнем това, което предлагаш?“
  • Назначаването на фасилитатор на групата, който да е отговорен за поддържане на реда в групата и спазване на правилата, е фактор за успешното кооперативно учене.
students-making-visuals

Децата, в които виждате качества на лидер са най-очевидният избор за ролята на фасилитатор или „мениджър“ на проекта, но е добре да подпомагате и други деца в изграждането на лидерски качества и самоувереност, дори и на пръв поглед те да не са изявени като лидери. По време на учебната година групите може да имат различни лидери, като предишният лидер заедно с учителят е важно да предадат знания на новия лидер за това как по-ефективно може да изпълни ролята си.

Постепенно децата научават, че могат да се справят с различни предизвикателства и задачи и да стават все по-добри в конкретни сфери, като е напълно естествено да усвояват някои умения по-добре и по-бързо от други. Така те разбират кои са техните силни страни и нямат изисквания към себе си за перфектност във всяко едно умение, но и не се отказват да се усъвършенстват дори и в неща, които са им трудни.

fast-forword-logo

В случаите, в които някои от децата имат затруднения с усвояването на някои от когнитивните умения като четене, писане, смятане, чужд език или трудно се концентрират и запомнят, родителите могат да помогнат на детето си да постигне напредък със съвременни средства като програмите Reading Assistant и FastForWord. Те са разработени от невробиолози за подпомагане на деца и възрастни в подобряването на когнитивните умения и имат доказана ефективност при дислексия, разстройство на слуховата обработка, дефицит на внимание и хиперактивност и т.н.

Можете да прочетете първата част на статията тук.

Източник: Scientific Learning

Други статии