Способността на децата да бъдат успешни в живота според невронауката?

Не всички деца ще покажат еднакво добро представяне по отделните предмети в училище, но какво казва невронауката за способността на децата да бъдат успешни в живота? Всяко дете има възможността да развие уменията, които са му необходими за успех в професионален и личен план.

Най-важните умения, които оказват влияние върху всяка една сфера на живота са уменията за самоконтрол (контрол на импулса), за учене и избиране на по-добри реакции при възникване на емоция. Невронауката е доказала, че мозъкът е пластичен и тези умения могат да се усъвършенстват с практика и упражняване, при което се променят мозъчни структури и се създават нови невронни връзки.

За да се постигне успех в почти всяка една професия е необходимо човек да се развива, да учи и придобива нови знания. Същото е вярно и по отношение на личностното развитие. По тази причина навикът за четене е изключително важен. За да се създаде този навик у едно дете, е важно то да изпитва удоволствие от самото четене и да постигне добро ниво на владеене на това умение съответстващо на възрастта му, така че постепенно да се премине от фокус върху процеса на четене към фокус върху съдържанието и смисъла на прочетеното. Колкото по-добре се усвои гладкото четене, толкова по-лесно е за детето да постигне и добро разбиране на информацията в текста.

fast-forword-logo

Невробиолозите са създали програми като Reading Assistant и FastForWord, които помагат на деца и възрастни да подобрят умението си за четене, както и други когнитивни умения като умението за смятане, запаметяване, усвояване на нов език и др. Навременното развитие на тези умения е важен фактор за добро професионално развитие в бъдеще.

Другият фокус на родителите би трябвало да бъде върху способността на детето да поддържа качествени отношения с околните, да контролира добре импулсите си и да изразява емоциите си по подходящ начин.

При завършването на средно училище децата вече би трябвало да имат някаква визия за това как биха искали да се развиват професионално и как се изграждат и поддържат здрави отношения. На този етап детето би трябвало да има представа за това какво представлява добрата работна етика, да знае как да управлява парите, с които разполага и да общува ефективно с околните.

Човешкият мозък е създаден така, че всички тези цели са постижими за всяко едно дете. Родителят има отговорността да осигури на детето благоприятна среда на развитие, в която то да може спокойно да учи, да подобрява тези умения, да експериментира и практикува, за да постигне тези цели.

mother-and-baby-in-nature

Това, което родителите е важно да правят, когато детето е все още в ранна детска възраст е да общуват и играят с него. За да се развият добре мозъчните структури на детето на тази възраст, не е нужно то да придобива умения чрез телевизионни програми или приложения на телефона. Мозъкът е устроен така, че да може да се развива добре с помощта на игри с родителите, песнички, стихчета, гушкане и изразяване на чувството на обич.

д-р Марта Бърнс, водещ експерт в невронауките

Източник: Scientific Learning

Други статии