Учителите и ролята им за развитието на детския мозък – ефективни методи за обучаване според невронауката!

teacher-and-students

Невробиолозите, които изследват факторите за развитието на мозъчните структури, са открили, че мозъкът на децата не спира да се развива и променя след първите 7 години, а продължава да се преструктурира и адаптира към влиянията от външната среда и преживяванията на човека.

Това означава, че училището и учителите са фактор за развитието на мозъка, защото определят в голяма степен преживяванията и опита на децата по време на час. Учените отчитат три основни начина, по които учителите могат да влияят на развитието на детския мозък:

Съдържанието на материала

Важно е материалът да съответства на възрастта на децата, за да не бъде нито прекалено лесен, нито извънредно труден. Децата имат нужда да се изправят пред предизвикателства, с които могат да се справят с определено усилие.

fast-forword-logo

Това, което е добре да се има предвид, е че при някои деца работната памет, уменията за обработка на информацията и умението за концентрация не съответстват на обичайните нива за възрастта. Тогава избирането на подходящо съдържание за преподаване не е достатъчно условие за добро представяне в училище и е необходимо се постигне развитие на когнитивните умения на децата. Учените работят в тази посока и създават програми като Reading Assistant и FastForWord, базирани на откритията за невропластичността, с помощта на които децата подобряват своите умения за четене, писане, слухова обработка на информацията, запаметяване, концентрация и др.

Интензивността: Колко често да се практикува?

Повторението е съществено за научаването. То осигурява усвояването на знанията. Ето защо невробиолозите твърдят, че „практикуването прави знанията постоянни“, а не „практикуването води до перфектност“.

Напътствията на учителите и практикуването на определени умения от страна на децата е важно да се случва достатъчно често и интензивно, за да се постигне желаната реорганизация на мозъка. Това се случва, когато усвоените знания се надграждат с нови знания, като същевременно се повтаря и опреснява вече наученото.

Учителите преценяват колективното ниво на класа и индивидуалното на всеки един ученик и избират честотата на повтарянето на вече преподаден материал, както и моментът, когато децата са готови за усвояване на нови знания.

Методология: Как да се обучават децата?

Един от най-ефективните обучителни методи включва следните компоненти: Затвърждаване на изучен материал, Въвеждане на новости, Подсилване на вниманието и Грижа за доброто емоционално състояние на децата. Комбинацията от тези компоненти осигурява оптимална скорост на усвояване и напредване на децата.

Затвърждаване и новости

Важен невромодулатор за пластичността на мозъка е допаминът. Той участва в онази система в мозъка, която натиска бутона „запази“, за да може определена информация да премине в дълготрайната памет. Допаминът се освобождава в мозъка, когато затвърждаването на вече преподадени знания се случва по подходящ и структуриран начин и се съчетава с въвеждане на нова и интересна информация или преживявания.

Подсилване на вниманието

teacher-reading-to-students

Децата няма да имат полза от това, което учителят казва, освен ако не участват активно в процеса с внимателно слушане. Когато учителят спечели вниманието на децата, в мозъка им се отделя ацетилхолин и норепинефрин, а това се случва чрез включване на учениците в презентацията на новия материал с подходящи въпроси, които да стимулират техния интерес. Други важни научно-доказани начини за подсилване на вниманието на учащите са: поддържането на контакт с очите (учителите гледат децата в очите, докато говорят), движението на учителя из стаята и взаимодействие на учителя с децата.

Грижа за емоционалното състояние на децата

Невротрансмитерът серотонин се асоциира с добро настроение и спокойствие и е важен модулатор за невропластичността (изграждането на невронни връзки и мрежи). Учителите могат много да подпомогнат производството на серотонин като подсилват доверието на учениците към тях и утвърждават вярата на децата в собствените им възможности и в образователния процес.

Учителите не просто предават информация, те също така играят важна роля в промяната на мозъчните структури на децата чрез съдържанието на това, което преподават, интензивността и честотата на затвърждаването на усвоения материал, въвеждането на нови знания и преживявания, създаването и поддържането на добър емоционален контакт с децата.

Автор: Д-р Марта Бърнс, водещ експерт в невронауките

Можете да прочетете повече за това как точно се развива детският мозък в първата част на статията.

Източник: Edsurge

Други статии