Отлична форма на мозъчните функции без значение от възрастта -какво казва науката за това?

happy-couple-at-home

Преди време се е смятало, че хората учат нови умения до определен период от време и след това само практикуват наученото. Много хора и днес мислят, че възрастта им е пречка за усвояването на нови знания и умения. Отказват се от идеята да учат чужд език, например, защото мислят, че времето за това е отминало. Но науката доказва точно обратното – не само, че възрастта не е пречка за разширяването на уменията, но и е здравословно за мозъка усвояването на нови неща да продължава цял живот. Мозъкът има способността да се преструктурира, когато човек научава умения. Това се нарича невропластичност.

Концепцията за учене за цял живот придобива все повече популярност и много организации и фондации по света имат за основна дейност подпомагането на хора на всякаква възраст да се развиват в различни аспекти. Ученето за цял живот се описва като процес, в който човек на каквато и да е възраст поддържа ума и тялото си активни чрез усвояване на знания и придобиване и осмисляне на опит.

Д-р Майкъл Мерзених, лидер в изследванията на невропластичността, твърди, че можем постоянно да променяме структурата на мозъка си и да увеличаваме капацитета му за учене. Изследванията му показват, че ако мозъкът се изправя пред задачи и предизвикателства чрез учене на нови неща, той продължава да функционира добре и да поддържа паметта и когнитивните умения на оптимално ниво. Съвместните експерименти на Мерзених и д-р Уилям Дженкинс показаха, че мозъкът се променя и адаптира в отговор на стимулите, които му даваме.

Ученето вече не се ограничава до детството, класната стая или университета. То включва и уроците по Тай Чи за възрастни хора, курсовете по фотография, холистична медицина, йога, медитация, компютърни умения, чужд език, танци, рисуване и т.н. Всички тези дейности предлагат нови възможности за учащия да придобива опит в нови неща, да научава нови концепции и да стимулира мозъка по нов начин, като по този начин поддържа неговата пластичност.

Вече се знае, че „фитнесът за мозъка“ е също толкова важен, колкото и фитнеса за мускулите на тялото. Съществува и нов термин „волунтуризъм“ ( voluntourism), който означава „комбиниране на доброволческа работа и пътуване/туризъм“. Това е начин за хора от всякаква възраст да съчетаят удоволствието от посещаването на нови места с усещането за полезност, докато участват в някаква доброволческа дейност. Друг вариант вече добре известен е пътуването с образователна цел, по време на което човек комбинира посещение в друга държава с участието в езиков курс или някакво друго обучение.

Оказва се, че един от най-добрите подаръци, които човек може да подари на себе си или на близък човек е участието в някакъв курс или обучение, в което той ще изпита удоволствието от разширяването на уменията си и ще поддържа мозъка си в добра кондиция.

fast-forword-logo

Хората, които смятат, че се затрудняват с някакво конкретно умение, например в случая с хората с дислексия, това е четенето, вече могат да разчитат и на невронауката за помощ в тази сфера и да подобрят себе си без значение от възрастта си. На базата на откритията за невропластичността, невробиолозите са разработили програми като Reading Assistant и FastForWord, които помагат за развиването и усъвършенстването на когнитивните умения – четене, писане, усвояване на нов език, слухова обработка на информацията, умението за концентрация и добро запаметяване.

Мозъкът на децата и възрастните, които използват програмите, получава подходящите стимули, за да изгради нови невронни връзки и мрежи. Това е една добра тренировка за мозъка, която носи удовлетворение и нови възможности за хора на всякаква възраст.

Източник: Scientific Learning

Други статии