Тенденции в образованието за 2019 – персонализирано и социално-емоционално обучение

children-hugging-in-class

През изминалите няколко години проучванията в областта на невронауките и социологията достигнаха до важни открития, които оказват влияние върху тенденциите в образованието и все пак действителността в класните стаи не отразява в достатъчна степен научните постижения. Изключително важно е експертите в образованието и преподавателите да са информирани за това, което показват изследванията и какви научни разработки съществуват.

Конфликтуващи теории за четенето

Често образователните експерти и учителите, които обучават децата да четат са разделени на две групи – едните наблягат на озвучаването на думите буква по буква и децата се фокусират върху различаването на различните фонеми, докато другите прилагат метода „цялостен език“, където децата биват окуражавани да се съсредоточат върху значението на думите и разбирането им в контекст. Според мета-анализ от 2018г. на повече от 300 изследвания в Австралия и Англия, изучаването на фонемите е важно за изграждане на основите на грамотността, но научаването на децата да се фокусират върху значението на думите в контекст е съществено за по-нататъшното развитие на умението им за четене.

Персонализирано обучение

Това е изключително важна тенденция в образованието. Персонализираното учене включва изготвяне на индивидуални учебни планове за отделното дете, за да съответстват на неговия стил на учене и силните му страни. Поставят се индивидуални цели за всяко дете и се записват в неговия профил на обучаем, проследява се развитието му и се правят промени в методите и подходите на обучение, когато е необходимо. Това помага на учениците да бъдат лично ангажирани с тяхното обучение. Много училища все още нямат възможност да внедрят тази практика, но популярността й постепенно расте.

Социално-емоционално обучение

boys-studying-together

Докато учителите нямат възможност да контролират това, което се случва с децата извън училище, д-р Лори Десаутелс описва начини за създаване на благоприятна среда за тези деца, които се борят с психологически травми. Това включва изграждане на доверие сред учениците като си споделят общи преживявания, учат се на емпатия, идентифицират страховете си, надеждите и стратегиите за справяне със стреса и болката. Обучаването на учениците в използването на ефективни и здравословни техники за управление на стреса и регулиране на емоциите не само, че спомага за поддържане на добра атмосфера и ред в часовете, но им дава и ценни инструменти за тяхното бъдещо развитие.

Справедливост в образованието

Това е важна цел според експертите, но все още няма всеобщо съгласие за това как да бъде постигната и дори – как да бъде дефинирана. Например, универсалното стандартизирано образование може да изглежда, че работи в полза на принципа за справедливост, но често резултатът е създаване на системни неравенства. Често се пренебрегват индивидуалните особености и нужди на децата. Предизвикателството е да се създаде образователна система, която да постига две цели – да обхваща децата от всички демографски и социално-икономически групи, и в същото време да откликва на индивидуалните нужди на всяко дете.

Изследванията показват, че социално-икономическият статус на семействата влияе пряко върху представянето на децата в училище. И това, което предстои като задача за законодателите и образователните експерти е да намерят начин да намалят негативното влияние на ниския социално-икономически статус на семействата върху успеваемостта на децата в училище.

Преодоляване на затруднения в развитието на когнитивните умения (четене, писане, смятане, запаметяване, слухова обработка) с помощта на разработени от невробиолози софтуерни програми

fast-forword-logo

На базата на научните открития в областта на невропластичността учените създадоха програми като FastForWord и Reading Assistant, които ефективно помагат на деца с дислексия или затруднения с четенето, разстройство на слуховата обработка, дефицит на вниманието и хиперактивност да развият оптимално своите когнитивни умения. Все повече училища се възползват от тези програми, за да са максимално полезни на своите ученици и да им осигурят качествено обучение.

Източник: Scientific Learning

Други статии