Четенето на художествена литература развива емпатията и интелекта – как да мотивирате децата с дислексия да четат?

reading-fiction-benefitsМного тийнейджъри не проявяват интерес към четенето, дори и да нямат затруднения с това умение, но за тези, които имат дислексия, е още по-малко вероятно да изберат да четат през свободното си време. Характеристиките на дислексията включват затруднения с разпознаването на думите или буквите и с декодирането на прочетената информация. Това превръща четенето и писането в предизвикателство и по тази причина децата с дислексия може да пропуснат многобройните научно доказани ползи от четенето.

Четенето на художествена литература развива умението за емпатия

Четенето носи много ползи освен за придобиване на нови знания, обогатяване на речниковия запас, но и за създаване на нови невронни връзки в мозъка. Освен това, едни от най-новите проучвания показват, че четенето на художествена литература е свързано и с развиването на едно от уменията в сферата на емоционалната интелигентност – емпатията. Това е способността на човек да се постави на мястото на друг човек и да си представи как се чувства той. Изследователите Мар, Джикич и Оутли казват в доклада си „Ефектите на четенето върху познанията, социалните умения и себевъзприятието“:

„Четенето на художествена литература има положително влияние върху способността за емпатия, докато четенето само на нехудожествени книги не развива това умение.“

Това, което се случва по време на четене, е вид „транспортиране“ на четящия в света на мислите и емоциите на героите в книгата. Доцентът Том ван Лаер от City University в Лондон пояснява:

„Изследванията показват, че по време на четене се осъществява промяна в отношението на четящия към различни предмети и обекти и промяна в намеренията. Това е ефектът на „наративното транспортиране“.

Едно английско изследване потвърди връзката между четенето ни за удоволствие и по-добрите умения за писане, по-богатия речник, но и по-добро справяне с математическите задачи. В проучването повече от 17000 души родени в една и съща седмица през 1970г., били тествани и било установено, че тези, които редовно са чели за удоволствие, когато са били на възраст 10-16 години имат по-високи резултати на тестовете няколко десетилетия по-късно.

Искате ли да научите повече:

  • Как постиженията на модерната невронаука (науката за мозъка и нервната система) и високите технологии могат да помогнат на децата с аутизъм, дефицит на вниманието, хиперактивност, дислексия и обучителни трудности да достигнат пълния си интелектуален потенциал?
  • За постиженията в невронауката, за изпълнителните функции на мозъка, юношеския мозък и предимствата на двуезичието, за новите открития и високотехнологични интервенции?

За първи път в България е Д-р Марта Бърнс, известен учен в областта на невронауките, автор на книги и водещ експерт в изследването на начините, по които децата учат.

Заповядайте на безплатната конференцията на д-р Бърнс, която е отворена за широката публика в събота, 19 януари 2019 г. от 11:00 часа.

Регистрирай се

Ползи за обществото от четенето

Когнитивният учен Мариан Уолф казва в книгата си „Читателю, ела си у дома“ (Reader Come Home), че цялото общество извлича огромни ползи, когато индивидите четат. Уолф казва:

Четенето играе ролята на трансформационен катализатор за интелектуалното развитие на отделните индивиди и на грамотните общества. Качеството на нашето четене не е само показател за качеството на нашата мисъл. То е и най-добрият известен път за интелектуална еволюция на човешкия вид.“

Мотивиране на децата с дислексия да четат художествена литература

Едно от важните условия е да избирате книги, които да отговарят на нивото на детето или да са малко по-трудни.

Не го сравнявайте с неговите връстници и това, което те четат. Такива сравнения единствено ще го накарат да се почувства недостатъчно и неумело. Вместо желанието му за усъвършенстване да бъде запалено, може да се получи обратният ефект – то да изпита силно негативни чувства към четенето и да спре да прави каквито и да е опити да се подобрява.

Потърсете книги, които са създадени специално за млад човек с дислексия. В някои университетски центрове за дислексия са изготвени списъци с подходящи книги, например списъка на Yale Center for Dyslexia & Creativity или препоръчаните книги в списъците на Pinterest.

fast-forword-logoМожете да се възползвате и от най-новите открития на науката за невропластичността, които са използвани като основа за разработване на специални софтуерни програми като Reading Assistant и FastForWord, с цел подпомагане на деца и възрастни да развият когнитивните си умения и да преодолеят затруднения с четенето, писането, математиката, слуховата обработка, запаметяването и концентрацията.

Можете да прочетете още по темата във втората част на статията.

Източник: Gemm Learning

Други статии