Изграждане на навик за учене и позитивна нагласа към домашната работа – как става това?

boys-studentsПодготовката на домашната работа е важна част от процеса на учене и от това доколко ефективно детето се справя с тази дейност и каква е нагласата му към домашната работа, зависи дали ще усвоява добре новите знания и умения. Ето някои съществени неща свързани с домашната работа:

Поддържане на връзка с учителите

В най-честия случай родителите се срещат с учителите на родителските срещи два-три пъти годишно. Но според едно изследване, в което са участвали 16 000 ученици от средното училище, когато родителите са получавали обратна връзка ежеседмично за това как се справя детето им с домашната работа по математика, учениците са подобрили резултатите си само след един месец. Информацията, която учителите са давали на родителите включвала датите за следващите тестове, пропуски в домашната работа на детето и какъв материал е взет през седмицата. Самият факт, че децата знаят, че родителите им разполагат с тази информация и си сътрудничат с учителите, създава различна нагласа у учениците към училището и процеса на учене. Те са много по-мотивирани и организирани в подготовката на домашната работа.

Търсене на иновативни средства за по-добро усвояване на материала

 

Освен традиционния начин за придобиване на знания – с помощта на учебника и записките в тетрадката за работа в клас, детето може да се възползва и от новите средства за усвояване на знания и умения – сайтове, които съдържат видео уроци с материала за съответния клас. Така учениците могат да гледат няколко пъти урока и да почувстват ученето по-близо до съвременния свят – с помощта на новите технологии. Това е особено полезно както за визуалния тип деца (тези, които запомнят много добре използвайки най-вече зрението си като сетиво), така и за слуховия тип (тези, които усвояват знания главно чрез слушане).

Когато децата имат нужда не само да усвоят знания, но и да развият когнитивните си умения (за четене, слушане, писане, запаметяване, концентрация 

и слухова обработка на информацията), те могат ефективно и по забавен начин да подобрят тези умения с помощта на софтуерните програми Reading Assistant и FastForWord, които са разработени от учени-невробиолози на базата на открития в областта на невропластичността.

Искате ли да научите повече:

  • Как постиженията на модерната невронаука (науката за мозъка и нервната система) и високите технологии могат да помогнат на децата с аутизъм, дефицит на вниманието, хиперактивност, дислексия и обучителни трудности да достигнат пълния си интелектуален потенциал?
  • За постиженията в невронауката, за изпълнителните функции на мозъка, юношеския мозък и предимствата на двуезичието, за новите открития и високотехнологични интервенции?

За първи път в България е Д-р Марта Бърнс, известен учен в областта на невронауките, автор на книги и водещ експерт в изследването на начините, по които децата учат.

Заповядайте на безплатната конференцията на д-р Бърнс, която е отворена за широката публика в събота, 19 януари 2019 г. от 11:00 часа.

Регистрирай се

Да знаеш нещо и да го преподаваш са две различни неща

Когато се ангажирате да помогнете на детето си за някаква част от материала по даден предмет, имайте предвид, че дори и много добре да разбирате нещата в тази област, са ви нужни добри умения за обяснение с думи и примери, подходящи за възрастта на детето. Необходимо е и търпение от ваша страна, когато това, което на вас ви се струва много лесно за разбиране, на детето му отнема повече време да го осмисли и приложи. Важно е и да можете да обясните едно нещо по няколко различни начина, както и да дадете възможност на детето да ви каже с негови думи какво е разбрало, защото често най-доброто научаване на нови знания е когато учащият влиза в ролята на учител и „преподава“ материала на възрастния или на свой съученик.

Превърнете ученето в част от ритуал

За да се избегне ситуацията, в която детето постоянно се разсейва по време на подготовката на домашната работа и се чувства изкушено да започне да играе на някоя игра на телефона или да погледа телевизия, за него е важно да има нагласата за учене още преди да започне да пише домашната работа. Създаването на тази нагласа може да стане с помощта на „ритуали“, които да послужат за изграждането на навик за учене.girl-studying

Например, преди започването на ученето, детето може да хапне една шепа орехи ( с доказан положителен ефект върху дейността на мозъка) и да изслуша няколко свои любими парчета. Може да вземе любим свой химикал и да запише в тетрадка-планер върху какво ще работи по различните предмети и накрая може да си планира някакво приятно занимание след приключването на домашната работа – например излизане с приятели, рисуване или занимаване с някакво хоби. Когато тези „ритуали“ се повторят многократно, самото хапване на конкретната храна и слушане на точно определените песни ще дадат сигнал на мозъка, че е време за учене и той ще навлезе много по-лесно и бързо в режим „учене“.

Вижте още информация и идеи за подпомагане на детето за успешно справяне с домашната работа в първата част на статията.

Изтoчник: Gemm Learning

 

Други статии