Силен страх от математиката – как да помогнете на детето да го преодолее?

girl-doing-mathИзвестно е, че децата се притесняват преди изпитване и контролни и това е естествено, ако не надвишава определена степен. Много често срещана е и тревожността на децата по отношение на математиката. Като за някои деца тази тревожност съществува не само преди контролно по математика, но и във всеки един час по този предмет. Създава се неприязън и абсолютно нежелание за занимаване с математически задачи. Кои са факторите за появата на тези силни негативни емоции и какво може да се направи, за да се промени ситуацията?

Създават ли самите учители и родители тревожност по отношение на математиката?

Едно изследване на учените Бейлок, Гюндерсън, Рамирез и Левин от Университета в Чикаго проучва как самите учители в началното училище, които имат негативна нагласа и определено ниво на тревожност по отношение на математиката предават това си отношение и на децата. Ако учителите, преподаващи по всички предмети в началното училище са изпитвали страх или силна тревожност в часовете по математика, когато те самите са били деца, това може да влияе на начина, по който се чувстват в настоящето в часовете по математика, когато преподават на учениците си и да има ефект върху постиженията на децата по математика.

Като има един интересен факт, свързан с резултатите от това изследване – колкото по-тревожни били учителите по отношение на математическите си умения и познания, толкова по-ниски били постиженията на момичетата в класа в сравнение с тези на момчетата.

Какво е значението на убежденията и вярванията на децата?

girl-and-boy-doing-math-tasksИзследването показало и че момичетата много повече вярват в стереотипа базиращ се на половите различия, че „момчетата са добри по математика, а момичетата са добри в четенето“. Момичетата в проучването, които имали това убеждение, се справяли много по-трудно с математическите задачи от момичетата, които нямали такова вярване и от момчетата като цяло.

Учителите е важно да осъзнават ефекта от собствените си нагласи върху отношението на децата към предмета. И е необходимо да спомагат за промяна на стереотипното мислене и за изграждане на убеждения у учениците, които ще имат положително влияние върху желанието им за учене по дадения предмет.

Страхът от грешки

Учителите и родителите е нужно да насърчават децата, да помагат за преодоляване на страха от грешки и при нисък резултат на контролно учителите и родителите да показват в какво се състоят грешките, но и да говорят с оптимизъм и положителна нагласа с децата за способността им да разберат по-добре математическите правила и да започнат да решават задачите много по-бързо и лесно.

Семейните игри като начин за преодоляване на тревожността по отношение на математиката

family-board-gamesРодителите могат да помогнат на децата да преодолеят тревожността по отношение на математиката и като включват в семейните забавления такива настолни игри, в които се изискват някакви математически умения и изчисляване. Така децата ще се учат по забавен начин и ще осъзнават приложимостта на математиката в ежедневието им. Не пропускайте да кажете на детето си колко добре се е справило с математическите си умения по време на играта. Така неговата вяра в собствената му способност за развитие и подобряване се увеличава.

Подготовката преди контролно – постепенно увеличаване на трудността на задачите и концентрация върху процеса на учене, а не върху оценката

По време на подготовка за контролна работа по математика, родителите и учителите могат да дадат на децата задачи, които покриват материала, като постепенно увеличават трудността на задачите. Важно е родителите да не наблягат върху очакванията си за определен резултат от контролната работа. Ако децата се чувстват притиснати от родителските очаквания за отлична оценка, нивото на тревожността им може да се покачи рязко. Необходимо е детето да се научи да се концентрира върху процеса на учене, усвояването на умения и прилагането им, а не върху постигането на определена оценка.

Програмите разработени от невробиолози за усвояването на когнитивни умения

Едно предимство в днешно време, на което предишните поколения не са можели да разчитат, е развитието на науката за fast-forword-logoневропластичността и откритията на учените свързани с начини за подобряване на когнитивните умения и умението за учене на децата и възрастните. Софтуерните програми като FastForWord и Reading Assistant са разработени за стимулиране на невронните връзки в мозъка, които отговарят за по-добра концентрация, по-добро запаметяване, усвояване на математически умения, английски език и четенето. Проучванията са установили ефективността на тези програми за трайни подобрения в когнитивните умения на учащите и в нивото на тяхната самоувереност по отношение на учебния процес в училище.

Осъзнаването на емоцията и спокойното ѝ приемане – начин тя да бъде регулирана и овладяна

Подгответе детето и за емоцията на притеснението, когато му бъдат дадени задачите за контролното. Нека то да знае, че това е нормална човешка реакция. Когато детето спокойно приеме факта, че ще изпита някакво притеснение, това му помага да регулира емоцията и много по-бързо да преодолее притеснението. Полезно за детето ще бъде и да знае някои начини за релаксация преди изпитване и тестове – техники за бавно и дълбоко, коремно дишане, визуализиране на успешно решаване на задачите от предстоящето контролно и техники за отпускане на мускулните групи. Когато детето е физически релаксирано, голяма част от тревожността изчезва.

Храна за мозъка

И последно, но не на последно място – детето има нужда от качествена храна, за да бъде концентрирано и в добра кондиция. Решете предварително каква ще бъде закуската преди контролното и каква храна може да си занесе в училище, която ще го снабди с необходимите полезни вещества за мозъка.

Източници: Scientific Learning и Math and Reading Help

Други статии