Daily Archives: ноември 20, 2018

Важността на игрите и свободното време за интеграцията в учебния процес, домашните работи и успехите на детето.

family-having-fun-in-the-park

В днешно време дните на голяма част от децата са много ясно разграфени, структурирани и запълнени с различни извънкласни дейности, занимания и обучения. Часовете в училище, както и всички тези извънкласни занимания са създадени с точно определена цел за придобиване на конкретни умения и знания. И това е много важно и ценно за развитието на […]