Проблеми с математиката, науките и езиците – възможно е да има дефицити в работната памет на детето!

boy-doing-test-at-schoolСпоред изследователя от Университета в Пенсилвания Пол Морган, децата, които изпитват затруднения в училище и показват ниски резултати на тестове и контролни, е много вероятно да имат недобре развити функции на работната памет. Той определя работната памет като способността да се възприема нова информация и в същото време тя да бъде използвана за изпълнението на някаква задача.

Типичен начин за определяне на нивото на развитие на функциите на работната памет при децата е да им бъде прочетена поредица от няколко числа и след това те да трябва да кажат числата в обратен ред. Така се тества когнитивният процес, при който те възприемат информация и след това я използват, за да постигнат определена цел.

Учените са установили, че децата с дефицити в работата памет или други оперативни функции на мозъка, изпитват продължителни затруднения с усвояването на учебния материал и най-вече със справянето със задачите на тестове и контролни или текущата работа в часовете по математика, четене, чужди езици и различните науки. Изследванията са показали, че децата с недобре развити функции на работната памет са 3 до 5 пъти по-склонни към слабо представяне в училище.

Това съотношение е било получено, след като учените провели изследванията, са взели предвид и факторите, които също влияят на представянето на децата в училище – повишено ниво на стрес в семейната среда, влошено физическо състояние, особености на взаимоотношения с учителите и т.н. Когато тези фактори нямат неблагоприятен ефект върху способността за учене на детето, се оказва, че нивото на развитие на когнитивните му умения е факторът с ключово значение за постиженията му в училище.

Учените продължават да наблюдават групи от деца от първи до четвърти клас, които са показали дефицити в работната памет и в резултат на това имат ниски оценки, и да събират данни за това дали и след преминаване в горните класове тези деца нямат добре работещи функции на работната памет и дали продължават да изпитват затруднения с ученето. Тъй като когнитивните процеси и умения могат да бъдат подобрявани, възможно е с времето тези деца да наваксат и да повишат ефективността на работната си памет. Често, обаче, имат нужда от някакъв вид интервенция и помощ за справяне със затрудненията, за да не продължат да страдат от когнитивни дефицити през цялото обучение в училище, а след това и в професионалната си реализация.

fast-forword-logoУчените-невробиолози активно работят върху създаването на програми и средства за подобряване на когнитивните умения и оперативните функции на мозъка. Такива програми са Reading Assistant и FastForWord, които са базирани на откритията за невропластичността и помагат на деца и възрастни да преодолеят затруднения с математиката, четенето, слуховата обработка на информацията, ученето на чужд език, запаметяването и задържането на вниманието и фокуса.

Източник: National Science Foundation

Други статии