Ползотворни родителски срещи и партньорство между родители и учители – как се постига това?

parents-teacher-meeting

Едно от нещата, които помагат за успеха на децата в училище, е ползотворната комуникация между родителите и учителите и тяхното съдействие за постигането на общата цел – положителното развитие на децата през детството и пубертета. Общуването между родителите и учителите най-често се случва на родителски срещи и на индивидуални срещи за обсъждане на конкретни въпроси, свързани с детето.

Добрата подготовка от страна на родителите и учителите и изграждането на добронамерена атмосфера на съдействие са от съществено значение. Ето някои ключови моменти:

 • За да бъдат максимално полезни родителските срещи, е необходимо да бъдат добре планирани – и от страна на учителите, и от страна на родителите. Учителите е важно да организират времето по най-ефективния начин, за да се обхванат всички съществени теми и да оставят време за разговори с родители, които желаят да обсъдят нещо конкретно. Родителите е добре да са подготвили предварително въпросите, които биха искали да зададат и нещата, които желаят да споделят с учителите. Изключително важно е и учителите, и родителите да помислят как точно ще изразят това, което искат да кажат, за да бъдат разбрани, да водят разговора в конструктивна посока и да се поддържа тон на добронамереност и уважение, дори когато се изказват различни гледни точки и несъгласие.
 • Когато се обсъжда проблем свързан с поведението на детето или със затруднения в усвояването на материала, students-in-classучителите и родителите е необходимо да се почувстват „от един отбор“ и да съставят общ план за действие, който да включва конкретни стъпки за промени в подхода към детето и в училище, и у дома. Важно е да се уточни как ще се осъществява последващата комуникация между учителя и родителите на детето, за да се обсъждат резултатите от предприетите стъпки и евентуални промени в плана.
 • В случаите, в които детето ще има нов учител по определен предмет, родителите е добре да споделят с учителя какво е било отношението на детето към този предмет до момента, какви затруднения е срещало и какво обикновено го мотивира или демотивира. Когато родителите общуват редовно с детето у дома и обръщат внимание на детските реакции, желания и притеснения, те познават добре детето си и могат да помогнат на учителя като споделят свои наблюдения с него. Дори и до този момент детето да не е харесвало съответния предмет, това може да се промени при промяна на подхода и начина на комуникация в клас, както и при добро съдействие между родителите и учителя.
 • Родителските срещи се организират в края на деня, когато учителите и родителите се чувстват изморени след работния ден и е важно да не се позволи на умората да повлияе на емоционалния фон на срещата и да провокира прибързани реакции или прояви на нетърпение.
 • За да започне срещата добре, учителите е важно да изразят желанието си за съдействие, а родителите да изкажат признание на teacher-and-students-in-classучителите за изключително значимия труд и усилия, които влагат за постигането на добри резултати от обучението. Ако родителите са доволни от начина на работа на учителя с детето им, изказването на благодарност или положителна обратна връзка ще бъде от голямо значение за учителя. Когато родителите не са съгласни с подхода на учителя, е важно да кажат кое ги притеснява и да дадат конкретни аргументи за своята позиция като накрая завършат с покана за съдействие за решение на проблема като например:“Какво мислите, че може да се направи, за да се подобри ситуацията?“ или „Бихме искали да споделим с Вас идеи за успешно справяне със ситуацията и Вие да ни кажете какво мислите за всяка една от тях и дали може да бъде приложена.“
 • И родителите, и учителите е важно да си записват идеи и въпроси, които им изникват по време на родителската среща, както и конкретните решения, които се взимат. Още преди родителската среща родителите може да изпратят на учителя въпроси, които биха желали да бъдат обсъдени или заедно с останалите родители, или насаме с учителя. Така учителят ще има възможност да помисли за конкретни решения още преди родителската среща и самата среща ще мине много по-ефективно и успешно.

Въпроси, които е добре да зададете на учителите, когато говорите с тях индивидуално:

 • Какви са Вашите наблюдения относно емоционалните реакции на детето ми и отношенията му със съучениците?
 • Как се справя детето ми в ситуации, когато е изправено пред някаква трудност?
 • Какви са силните и слабите страни на детето ми по отношение на подготовката и представянето му по този предмет?
 • Как бихме могли да Ви съдействаме, за да протича учебния процес по-добре?
 • Има ли детето ни нужда от допълнителна работа за подобряване на уменията, свързани с учебния процес?

fast-forword-logoПонякога се установява, че детето има нужда от допълнителна помощ за справяне със затруднения с четенето, писането, концентрацията, обработката на информация или запаметяването. Родителите и учителите могат да обсъдят използването на съвременни средства като програмите Reading Assistant и FastForWord за постигането на оптималните резултати при подобряването на тези умения. Предимството на тези програми е, че са разработени на базата на откритията на невробиолози в сферата на невропластичността и спомагат за създаването на необходимите невронни връзки, за да се подобрят уменията за учене на децата по ефективен и забавен за тях начин.

Когато се създаде добро партньорство между родители и учители, детето има много по-големи шансове да се справи с предизвикателствата и да използва пълноценно потенциала си.

Източник: Gemm Learning

Други статии