Daily Archives: октомври 30, 2018

Ползотворни родителски срещи и партньорство между родители и учители – как се постига това?

parents-teacher-meeting

Едно от нещата, които помагат за успеха на децата в училище, е ползотворната комуникация между родителите и учителите и тяхното съдействие за постигането на общата цел – положителното развитие на децата през детството и пубертета. Общуването между родителите и учителите най-често се случва на родителски срещи и на индивидуални срещи за обсъждане на конкретни въпроси, […]