Домашната работа – самостоятелна подготовка, игра и забавление – възможно ли е това?

girl-doing-homework-independently

Като родител най-вероятно се колебаете колко помощ да оказвате на детето си за написване на домашната работа и изготвянето на проекти по различните учебни предмети. Може би си мислите, че ако не помогнете на детето, то ще изкара лоши оценки. От друга страна си задавате въпроса дали е правилно да участвате в справянето със задачи, които се предполага, че детето ви трябва да свърши само и да получи оценка на база на неговите собствени усилия.

Важно е детето да стане самостоятелно по отношение на подготовката на домашната работа, но понякога това отнема време, особено, ако детето изпитва затруднения по определен предмет.

Избягвайте обвиненията. Превърнете процеса на подготвяне на домашното в игра.

Трудно е човек сам да се мотивира за извършването на задачи, които са голямо предизвикателство и изискват много усилия. Това се отнася за boy-homeworkвъзрастните, и за децата. Ако имате усещането, че трябва постоянно да натяквате на детето си да си напише домашните, опитайте да превърнете домашното в игра.

  • Играта има няколко кръга/нива/етапи и почивки/таймаут.
  • Един кръг/етап продължава около половин час и след това има почивка/таймаут от 15-30 минути.
  • Нагласете таймер за интервал от 30 минути и нека детето ви се съсредоточи върху предварително определената задача за този интервал. Тя може да бъде прочитане на урока 2-3 пъти и отговаряне на въпроси към него, или решаване на математически задачи или написване на текст на есе и т.н.
  • Целта на дадения етап от играта се смята за постигната, ако детето е било наистина концентрирано през цялото време върху задачата, докато таймерът не даде сигнал, че времето за таймаут е дошло. Тогава може да направите нещо забавно с детето, да поиграете на някоя игра като криеница, да се раздвижите с танц на някоя песен или просто да си приказвате.

Ако нямате възможност да участвате в почивките между отделните етапи/кръгове на играта, тогава детето ви може да си измисли само някакви приятни занимания за почивките. Добре е, обаче, поне няколко дни да участвате в почивките и в нагласяването на таймера, за да помогнете на детето да свикне с този нов начин за подготовка на домашната работа. Малките деца обичат да си играят с родителите, така че участието на родителите в заниманията им през почивките ще бъде истински мотивиращо за децата да учат съсредоточено през останалото време.

Направете табло за определяне на цели и награди (занимания през почивките)

Сложете бяла дъска в кухнята или детската стая, на която детето след връщането си от училище да записва като точки върху какви задачи ще работи през конкретния ден или период от време (ако става въпрос за проекти с някакъв краен срок). Детето може да си измисли и да запише какво иска да прави през почивките, а за справянето с някоя по-сложна задача да си определи някаква разумна и приятна награда, като родителите също участват в определянето на тези неща. Не е важно детето да се придържа на 100% към определените занимания през почивките и към наградите, които си е определило, но такъв тип управляване на времето и повишаване на мотивацията е полезно за децата, които имат нужда да станат по-самостоятелни в подготовката на домашните, в изграждането на организационни умения и добър контрол на импулса.

Друго голямо предимство на тази система за подготовка на домашните и награди за справяне със сложни задачи е, че детето бива награждавано не за получена добра оценка в клас, а за положеното усилие. Така се изгражда положително отношение към процеса на учене и полагане на усилия. Също така е изключително важно детето да бъде мотивирано за учене и с разговори за това какви ползи носят знанията и усвояването на умения, за да могат децата са осъзнават не само краткосрочните ползи от ученето, но и дългосрочните.

Значението на правилото 80/20 за успех в училище

mother-helping-daughter-with-homeworkУчените, изследващи мозъка, са установили, че когато сложността на една задача представлява 20% предизвикателство за дадено дете, тя стимулира пластичността на мозъка, предизвиква положителни промени в него и увеличава потенциала за учене на човек. Ето защо, за да увеличите потенциала за учене на детето си, не прибързвайте с оказването на помощ за домашните, а го окуражавайте да се опита да направи домашната си работа самостоятелно и съсредоточено. И накрая, вие можете да помогнете за нещата, с които то не е успяло да се справи само или за които не се чувства напълно сигурно.

Ако детето е свикнало до този момент да получава помощ почти за всички задачи от домашната работа, ще отнеме време да свикне да бъде по-самостоятелно. Този период на адаптиране към нов начин на учене и по-голяма самостоятелност не бива да превишава няколко седмици. Може да направите прехода по-плавен като през първата седмица помагате за 50% от задачите в домашното и постепенно да се стремите да стигнете до помощ от ваша страна за не повече от 20% от домашното.

Основната цел е изграждане на добри качества и вътрешни нагласи

Не е необходимо детето да има отлични оценки по всички предмети, за да е успешно в живота. По-важното е да изгради собствена мотивация за себеразвитие, любознателност, вяра в способността си да се справя с предизвикателства, навици за самодисциплина и управление на времето, които ще му помогнат да постига успех във всички области на живота.

fast-forword-logoВ случаите, в които детето ви изпитва проблем с усвояването на дадено умение като например четенето и вие и учителите изпитвате затруднения с това да му помогнете да реши проблема, можете да потърсите съвременни средства за справяне с такива предизвикателства като програмите Reading Assistant и FastForWord, които са разработени от невробиолози на основата на научни открития за невропластичността именно с цел подпомагане усвояването на когнитивни умения и подобряване на умението за учене.

Източник: Scientific Learning

Други статии