Как да вдъхновяваме децата да мечтаят, учат и израстват?

Отдавна се знае, че за да постигне едно дете успех в изучаването на даден предмет, е необходимо да бъде ангажирано (умствено и емоционално) в процеса на обучение.  Детето има нужда да се чувства важен участник в часовете. Това ангажиране на ученика на много нива е и магическото ключе, което помага на детето да изгради своя собствена мотивация за учене. Тази нагласа за развитие обикновено остава за цял живот и помага на човек да вижда смисъл в самоусъвършенстването, подобряването на живота и реализирането на цели и мечти.

Какво точно означава “ангажиране” на ученика?

Учените Леду, Идън И Шактер изследвали ученето в няколко аспекта:

  • Връзката между ученето, емоциите и спомените
  • Връзката между ученето и преживяванията от реалния живот
  • Връзката между ученето и едновременното активиране на две зони в мозъка – тази, която отговаря за информацията постъпваща по визуален път и зоната, която отговаря за информацията постъпваща по аудиален (слухов) път.

Откритията на изследователите се използват за развиване на стратегии за преподаване, които подпомагат така нареченото “учене базирано на знанията за начина на работа на мозъка”. Основната идея е да се стимулира мозъка да създава асоциации и синаптични връзки и да запаметява знания чрез “учене в контекст”. Това, което учените открили се оказало, че съвпада с философията на едни от най-великите мислители на човечеството:

  • “Целта на образованието е да трансформира един празен ум в отворен ум.” (Малкълм Форбс, 1919-1990). За да направим така, че учениците да са наистина ангажирани с процеса на учене, е необходимо не само да ги научим да формулират отговори на въпроси, но и те самите да задават въпроси. Важно е да ангажираме тяхното аналитично мислене, креативността им и разума им, а не само тяхната памет.
  • “Образованието не е пълнене на кофа, а запалване на огън.” (Уилям Бътлър Йейтс, 1865-1939). За да бъдат вдъхновени учениците да се стремят към развитие, обучителите имат изключително значимата задача да ангажират страстите и емоциите на децата. Искреният интерес към личността на детето и неговите интереси от една страна създава топла емоционална връзка между обучителя и детето, а от друга – дава шанс на учителя да потърси и намери начин да интегрира интересите на детето в учебния процес в клас.

students-working-on-project

  • “Няма нищо, което обучението да не може да постигне. Нищо не е отвъд неговите възможности. То може да трансформира лошите нрави в добри; може да премахне разрушителните принципи и да ги замени със здрави; може да издигне духа на хората.” (Марк Твен, 1835-1910). Тези думи на известния писател звучат поетично, но имат и чисто практически смисъл, защото ни напомнят, че обучението в училище не трябва да бъде насочено само към научаване на факти и формули, а да дава усещането на децата, че чрез собственото си усъвършенстване и чрез любовта към ученето и усвояването на знания и умения, те стават много по-подготвени за реализирането на положителни промени в света. Важно е в училище и в семейството да се използва естествения стремеж на децата да бъдат герои, да бъдат значими и полезни. Родителите и учителите могат да дават примери от историята и от съвременния свят, които доказват как ученето е помогнало на много хора да оставят ценна следа след себе си с приноса, който са дали.

fast-forword-logoЕдна от най-съществените роли на учителите и родителите е да поддържат естественото любопитство на децата живо и да им създадат положителна нагласа към ученето като средство за реализиране на мечти и постигане на смислени цели. Друга значима роля на обучителите и родителите е да подпомагат децата в преодоляването на затрудненията по начин, който кара децата да се чувстват подкрепени и същото време относително самостоятелни и справящи се. Необходимо е внимание, търпение и доза креативност от страна на възрастните, за да постигнат тази цел. Освен това, в днешно време те могат да разчитат и на средства, на които предишните поколения не са имали възможност да разчитат. Съвременните научни открития в областта на невропластиката и технологиите доведоха до създаването на програми като FastForWord и Reading Assistant, които предоставят на децата ефективни начини за преодоляване на затруднения с четенето, слуховата обработка, изучаването на чужд език, запаметяването и концентрацията. Колкото по-добре учениците усвоят тези умения, толкова по-уверени ще се чувстват в процеса на учене и той ще им носи все по-голямо удоволствие и желание за развитие.

Източник: Scientific Learning

Други статии