Детето ви се затруднява с четенето? Промяната е възможна!

Много от дейностите ни са автоматизирани

Ежедневно си мием зъбите, обличаме се, караме колело или кола и извършваме много други дейности напълно автоматизирано, без въобще да се замисляме или да усещаме, че правим някакво усилие. В началото може да се е налагало да впрегнем цялата си концентрация и да изпълняваме дейността стъпка по стъпка, но постепенно след многократни повторения умението ни да извършваме конкретното нещо е станало като наша втора природа. Създадените невронни пътеки в мозъка в резултат от много повторения на дадено действие могат да бъдат сравнени със запечатани стъпки в бетон.

boy-struggling-with-readingЗа много хора четенето също става напълно автоматизирана дейност някъде между трети и седми клас. Тези ученици са усвоили връзката между буквите и звуците достатъчно добре, за да могат да четат леко и гладко. Ако в началото четенето е била самата цел на процеса, то впоследствие то става просто средство за осъществяване на друга цел – да се получи знание за света и за дадена научна област, да се обогати въображението и да се изживеят емоции чрез сюжетите на художествени произведения. Единствените затруднения, които биха могли да възникнат при тези ученици е да не могат да възприемат и разберат ясно съдържанието на текста в случаите, в които става въпрос за много специфична или много скучна тема.

Но за някои хора затруднението е съвсем различно – самият процес на четене изисква усилия, защото не е станал автоматизирана дейност. Това, което изпитват тези ученици (и възрастни) е много силна фрустрация – смесица от разочарование от себе си и раздразнение. С времето се затвърждава и усещане за неприязън към четенето и книгите, а в някои случаи – и към училището и всичко свързано с учебния процес.Тези деца и възрастни смятат, че нещата не могат да се подобрят. Но науката ги опровергава!

Какво знаем?

  • reading-girlМозъкът постоянно се променя и учи в продължение на целия живот. Нашите житейски преживявания и повтарящите се действия реорганизират и изграждат нови невронни връзки.
  • Ако едно дете получава добри напътствия при изучаване на умението за четене за период от поне две години, но няма напредък или той е сравнително малък, това означава, че е възможно да има по-сериозен проблем с възприемането на буквите.
  • Проблемите с четенето не са свързани с коефициента на интелигентност. Някои от най-ярките примери в историята за хора с гениално мислене са всъщност хора, които са се затруднявали с четенето.
  • Умението за четене може да бъде подобрено без значение дали става въпрос за човек на 5 или на 95-годишна възраст, когато се приложи подходящия научен подход за научаване.

Промяната е възможна

 

Reading Assistant 6 ползи и предимстваМного обучители, които използват съвременните научни средства за подпомагане преодоляването на затруднения с четенето, споделят за вълнението, ентусиазма и новопридобитата увереност на хората, справили се успешно с разрешаването на проблема.

fast-forword-logoТе наблягат на факта, че е важно да се обърне индивидуално внимание на всеки един ученик и да се вземат предвид обстоятелства като болест или преживяна травма, които влияят на процеса на учене. Също така подчертават, че е необходимо да се осигурят условия на всеки учащ да взима участие и да проявява инициатива в учебния процес, без да се притеснява от реакцията на учителя или учениците при евентуална грешка. И не на последно място, тези обучители съветват учителите и родителите да се възползват от съвременните научни средства и подходи като програмата FastForWord и Reading Assistant за подобряване на умението за четене, запаметяване и учене.

Източник: GemmLearning

Други статии