Искате децата ви да имат креативно мислене? Ето няколко идеи как да стимулирате това умение!

Креативното мислене е високо ценено умение в много професии и ще бъде една от ключовите компетенции на 21-ви век. Освен това, креативността и комбинативното мислене са изключително важни за намиране на добри решения във всяка една житейска ситуация. И не на последно място – креативното мислене създава нови невронни връзки в мозъка (невропластика), което означава, че творческите дейности помагат на мозъка да бъде в добра форма, по същия начин, по който спортните тренировки поддържат добрия тонус на мускулите. Ето защо в научните среди има голям интерес към изследвания върху факторите и начините за развиване на креативността у децата и възрастните. children-story-telling

В класната стая се набляга основно на това децата да научат определени факти и модели чрез много повторения. Креативността, от друга страна, изисква комбиниране на вече усвоени знания по различни и уникални начини, така че от познатото да се създаде нещо ново.

Как може да се стимулира креативното мислене в класната стая и у дома?

Един от ефективните начини според научните изследвания е използването на творческото писане и разказване на истории като средство за постигане на целта. Ето няколко идеи за култивиране на креативността:

  • Задайте на децата въпрос от типа: „Какво щеше да стане, ако…?“ и им дайте пълна свобода да развият идеите, които им хрумват под формата на история. Примерни въпроси: „Какво щеше да стане, ако мишките можеха да четат мислите на хората?“ или „Какво щеше да стане, ако можехме да създадем условия за живот на близка планета?“

  • Изберете някакъв герой от добре известна приказка или детски филм и поставете героя в нов контекст – например друга известна приказка или детски филм. Попитайте децата: „Kак този герой би променил развоя на събитията в приказката?“,  „Как би използвал своите силни страни в новата ситуация?“ и „Какви нови умения би могъл да научи от другите герои в приказката?“.

  • Попитайте децата кои три неща биха взели със себе си, ако знаеха, че ще прекарат дълго време на самотен остров. След това им дайте задачата да опишат как са се озовали на острова, какви преживяванията са имали и как това, което са взели със себе си, им е помогнало, докато са били там. Попитайте децата кои три неща биха взели със себе си, ако знаеха, че ще прекарат дълго време на самотен остров. След това им дайте задачата да опишат как са се озовали на острова, какви преживяванията са имали и как това, което са взели със себе си, им е помогнало, докато са били там.
  • Изберете някоя известна приказка, книга или филм и поставете задача на децата да измислят оригинално заглавие. Предизвикателството може да бъде в различни варианти: смешно заглавие, заглавие-гатанка и т.н.
  • За да имат творческо мислене, децата имат нужда както от богата „база данни“ от знания, така и от добър „процесор“ – умение за бърза и точна обработка на информацията. Ето защо използването на образователни игри и упражнения като тези в програмата Fast ForWord, които подобряват уменията за гладко четене и бърза и точна обработка на информацията, ще съдейства изключително много и за развиването на креативността.

fast-forword-logoПредложените идеи за творчески предизвикателства могат да бъдат адаптирани според възрастта на децата. Изключително подходящи са и за семейни игри и забавления, в които всеки член на семейството дава своя принос за създаването на една обща история.

Едно важно условие за стимулиране на креативното мислене на децата е да се осигури среда на приемане на различните идеи, за да могат децата да се освободят от притесненията си относно евентуална критика от страна на другите деца или възрастните участници – учители и родители. Само когато чувстват доверие, децата ( както и възрастните) могат да използват целия си потенциал за комбинативно мислене и намиране на оригинални решения.

Източник: Scientific Learning

Други статии