Новата учебна година – ново начало или начало на стреса за децата?

Новата учебна година бързо наближава и родителите и децата започват да се подготвят за нея. Отново разглеждат учебната програма, пазаруват дрехи и учебни пособия и бавно започват да променят летния режим с този, които ще следват през учебната година. Водят се и разговори за учителите, които ще преподават на децата, и какви биха били потенциалните предизвикателства, пред които ще се изправят. За едни това са седмици на очакване и вълнение, а за други – дни, изпълнени с тревога да се завърнат отново в училище.

two-girls-sitting-togetherСоциалните проблеми са с предимство

Когато предварително поставим реалистични очаквания и говорим за потенциалните академични и социални предизвикателства, това може да намали тревожността, която често придружава промяната. Важно е да приемем, че всяко дете има свой собствен подход за учене и начин да се справя с предизвикателствата, пред които се изправя. Въпреки това, социалните тревоги също имат значително влияние. Учениците, които мислят прекалено много за това, че за пореден път ще бъдат изолирани от останалите, ще бъдат дразнени или тормозени, трудно ще се фокусират и най-вероятно няма да участват активно в дейностите в клас.

Затрудненията с ученето добавят допълнителен стрес

Много деца със затруднения с ученето също се затрудняват да общуват с връстниците си. Хората възприемат различията негативно. Детето, което се затруднява да чете или пише правилно, задържа в себе си негативните емоции и постепенно губи цялото си самочувствие. Връстниците му пък може да отговорят със страх, отбягване, враждебност и присмех, вместо с разбиране. Важно е всички деца, родители и учители да разберат, че затрудненията с ученето не са свързани с интелекта на детето. По тази причина, различията са уникални и трябва да бъдат приемани и разбрани. Децата със затруднения трябва да усещат подкрепата на околните, за да могат да израстват и да вярват в себе си. Но колко от нас са разбирали този факт, когато сме били на 5, 10 или 15 години и училището е било целия ни свят и мненията на връстниците ни са имали толкова голямо значение за нас?

Място за сядане

students-sitting-in-classЗа много ученици нещо толкова просто като да имат някого, с когото да седят в час и с когото да обядват или да бъдат част от група, може да има огромно значение. За други, може да бъде усмивка, съученик, който да се съгласи с тях, когато изказват мнението си или някой да ги окуражи, че могат да се справят, когато трябва да отговорят на въпрос. Предизвикателствата с ученето могат да ни попречат да видим нашите силни страни. Всеки от нас има любими теми на разговор, от които се вълнува и за които знае много. Когато имаме възможност да споделим с останалите нашите знания – например по време на проект, презентация, в даден спорт или клуб по интереси – това ни дава възможност да водим ползотворни разговори с връстниците ни.

Различията не трябва да ни разделят!

Понякога е трудно да се поставим на мястото на някой друг. Когато прекарваме много време в мисли за това колко се различаваме от връстниците си, пропускаме всички прилики между нас. Няма нужда всеки от нас да има затруднения с ученето или социални проблеми, за да разбере какво е чувството да се чувстваш сам, да имаш нужда от приятел или да се тревожиш какво ли си мислят другите за теб. Новата учебна година е добър момент да припомним тези факти на децата си и да ги подготвим да приемат и подкрепят връстниците си. По този начин ще се подобри средата за учене за всички. Освен това, колкото повече разбиране и подкрепа показват децата, толкова повече нови приятели ще си намерят.

Източник: Gemm Learning

 

Други статии