Ранни признаци за затруднения с четенето?

Въпреки че говоримият език е на около 100-200 000 години, четенето е сравнително ново “изобретение“ – на по-малко от 3,500 години. Затова няма отделна област в мозъка специално за него. За да чете, мозъкът трябва да създаде нови невронни вериги. Въпросът е какви точно?

early-reading-go-slowОказва се, че децата, които четат гладко, четат по един и същи начин. Те разчитат най-вече на езиковите си знания, наречени речников запас, който се е равивал през всички години от раждането им. Освен това, те имат добре развити умения за слухова обработка, които им позволяват да разпознават всеки звук или фонема във всяка дума. По този начин е лесно да свързват буквите със звуците, които заедно с правилата за правопис позволяват четенето да бъде логичното продължение на говоримия език.

Езиковата обработка е една от най-основните задачи, които мозъкът има. Затова не е изненада, че много деца имат недостатъчно богат речников запас. Зоните, които се занимават с езиковата обработка в мозъците им, не са активирани, когато четат. Фонемите не са ясни и затова мозъкът трябва да открие друг механизъм за четене. Разпознаването на ранните симптоми за затруднения с четенето включва разпознаване на механизмите за четене, които мозъкът си е изградил.

Разпознаване на механизмите за четене

Най-често срещаният механизъм е ученето наизуст. Когато децата не чуват звуците, когато са се учили да ги декодират, решават да запомнят всяка написана дума. Тази техника може да им свърши работа до края на втори или началото на трети клас, преди мозъкът да се преумори от нарастващия брой думи, които трябва да запомня. Понеже децата се стараят да се харесат на родителите си, те често прикриват проблемите си.

Родителите не трябва да приемат, че детето им е на правилния път само защото обича да чете или знае много думи. Важно е да търсим скрити знаци, които показват или проблем с фонологичната осъзнатост, или друг механизъм за справяне с проблема, който детето си е изградило.

Европейски център по невронауки за развитие, иновации, технологии, техническо и научно творчество на младежта
Център за развитие

Сигнали за проблем с фонологичната осъзнатост при деца под 5 години

dad-and-son-reading-a-bookПърво, при 40% от децата с дислексия, тя е наследствена. Ако единият родител е срещал предизвикателства с четенето, децата също може да развият дислексия. Аналогично, ако едно дете в семейството има проблеми с четенето, другите деца може също да имат проблеми.

Децата с езикови дефицити (късно проговаряне или затруднения при следването на инструкции с няколко стъпки) също са в риск от развитие на дислексия. Тези дефицити често сочат към проблем с езиковата обработка – най-честата причина за проблеми с четенето. Въпреки че езиковите проблеми често са разрешени, рискът остава.

Друг сигнал е затруднението с римуването. Гладкото четене изисква детето умело да борави с езика. Римуването е игра с езика, която също изисква “доза“ сръчност. Родителите трябва да обърнат внимание дали детето им си служи с езика с лекота.

Механизми за четене при деца над 5 години

Механизмите за четене, които децата си изграждат, може да им вършат работа за известно време, но те не са стабилна основа за гладкото четене. Колкото по-скоро ги забележите, толкова по-добре. Например когато едно дете в първи или втори клас чете на глас, можете да обърнете внимание дали:

  • Кратките думи с повтарящи се гласни звуци като “пеем“ са толкова трудни за прочитане, колкото и по-дългите думи като “достатъчно“.
  • Детето греши една и съща дума повече от веднъж на дадена страница. Това е сигнал, че цялата страница му е трудна за четене, не само тази дума.
  • Детето гадае значението на по-дългите думи или ги прескача. Това показва, че думата му е непозната и не разполага с инструментите, чрез които да я декодира.

Възползвайте се от Лятната ни промо-ваканция за да научите или подобрите английския си език чрез Fast ForWord и Reading Assistant.

Лятна промо-ваканция

Възползвайте се от Лятната ни промо-ваканция за да подобрите когнитивните умения на детето си и/или да започнете терапия чрез Fast ForWord и Reading Assistant.

Лятна промо-ваканция

Признаци, че децата в трети и четвърти клас, не разбират текстовете

Някои от сигналите, които показват, че децата в трети и четвърти клас, не разбират текстовете, които четат, достатъчно добре, са:

  • Четат бавно. Ако детето ви може да прочете само няколко страници, преди да се умори, това показва, че стилът му на четене е изтощителен и неефективен.
  • Не могат да изваждат заключения от текста. Това показва, че мозъкът е пренатоварен със задачата да декодира и не обръща внимание на смисъла на прочетеното.
  • Имат проблеми с гладкото четене в по-горните класове. Това е сигнал за неефективен стил на четене, който отнема от мозъчния капацитет, необходим за разбирането.

Бъдете детективи!

Механизмите за четенето са убедителни в началното училище. Ако детето ви използва такъв механизъм, най-вероятно проблемът му с четенето ще се задълбочи в бъдеще. В най-честия случай, основните умения за четене не са развити и четенето остава предизвикателство за цял живот.

Ако сте забелязали някои от механизмите, изброени по-горе, имайте предвид, че детето ви може да има затруднения с четенето в бъдеще. Fast ForWord и Reading Assistant може да помогнат за преодоляване на предизвикателствата с езиковата обработка и четенето и да превърнат четенето от непосилна задача в удоволствие за детето ви.

Източник: Gemm Learning

Други статии