Защо развитието на детския мозък е важно?

Когато се роди детето ви, неговият мозък има около 100 млн. мозъчни клетки. За разлика от мозъка на възрастните, в мозъка на новороденото все още не са се образували връзки между клетките. Когато мозъкът започне да съединява клетките, се формират синапсите на нервните клетки. Синапсите не се допират един до друг физически. Нервните клетки със синапсите се свързват помежду си и се формират невронни вериги.

mother-and-babyВсяка клетка може потенциално да се свърже с 15,000 други клетки. Когато детето навърши три години, има около квадрилион връзки. Въпреки това, мозъкът не се нуждае от всички връзки и затова ги редуцира. Само връзките, които се използват най-често, остават за дълго време.

Как се появяват проблемите с мозъчните връзки?

Някои области от мозъка преминават през критични периоди на развитие. По време на тези периоди се очакват определени промени и връзки между клетките в мозъка. Ако те не се случат, тогава е възможно дадено умение или сетиво (например зрението) да не се развие.

Например, ако детето е родено с пердета на очите и те се запазят през следващите няколко години, детето никога няма да успее да възстанови напълно зрението си, дори и пердетата да бъдат премахнати. Това означава, че по време на ранното детство на детето има определен период, когато мозъкът развива зрението.

Процесът на учене

Логично е да има критични периоди на развитие на различните области в мозъка. Например, ние се учим да говорим на много по-ранна възраст, отколкото се учим да образуваме изречения. Ученето на лексиката идва преди образуването на изречения.

Въпреки това, пластичността на мозъка означава, че той може да се променя непрекъснато и да се адаптира според стимулите, които получава. Ако стимулираме невроннните пътища за движение, като научим детето си да кара колело, то ще развие умението да балансира върху колелото, координацията и чувството за баланс. Ако стимулираме мозъчните пътища за движение, като научим детето да играе тенис, детето развива същите умения, но във връзка с тениса. Спортните умения, които детето развива, остават с него през целия му живот.

Когато детето порасне, все още ще може да се научи да кара ски или да играе тенис на маса. Въпреки това, когато мозъчните клетки са образували връзки помежду си за даден спорт на по-ранна възраст, за детето ще бъде по-лесно да се справя добре в този спорт, когато порасне.

Неврологията ни показва как работи мозъкът. Много невролози вярват, че първите три години от развитието на мозъка могат да окажат влияние върху целия живот на детето.

Източник: Gemm Learning 

Други статии