Промяната на мозъка и потенциалът за развитие

В Neuro English често разказваме на родителите за пластичността на мозъка. Това е причината нашият софтуер да е толкова ефективен и вдъхновението за неговото създаване. Пластичността на мозъка или невропластиката се дефинира като способността на мозъка да се адаптира и променя през целия живот на човека. Това означава, че потенциалът за учене на мозъка не е статичен и че с времето ще се формират нови невронни връзки, които да се справят с предизвикателства като травми, наранявания, болести и промени в заобикалящата среда. (Medicine.net) Накратко, потенциалът за учене, развитие и преодоляване на предизвикателства е за цял живот.

Очакванията

kids-playing-outsideЕдно от най-големите притеснения на родителите е, че учителите и училището имат ниски очаквания към децата им. Те се тревожат за задачите за домашно на децата им и за липсата на подкрепа от страна на учителите. Те предусещат, когато нещо не е наред, и смятат, че с повече съдействие в училище, децата им биха показвали по-добри резултати.

Понякога родителите получават противоречива информация от учителите и терапевтите на децата си относно различните ресурси, които биха били от полза на децата им. В повечето случаи обаче, те сами трябва да проучат различните варианти, които биха могли да използват, сред изобилието от информация.

Много родители идват при нас с молба да помогнем на децата им да се справят по-добре в училище. Някои се тревожат, че е прекалено късно да се справят със затрудненията с учебния материал, които са се натрупвали с години. През цялото това време те са разчитали на частни уроци или извънкласни занимания, които да разрешат проблемите на децата им.

Много родители не са потърсили причината, поради която детето им има затруднения с ученето, а само са третирали симптомите на проблема.За щастие, научните изследвания показват, че мозъкът може да се променя през целия живот на човека. Затова никога не е прекалено късно да се вземат мерки, които ще помогнат на детето да се справи с предизвикателствата в училище.

Проф. д-р Майкъл Мерзеник

Д-р Майкъл Мерзеник, един от водещите учени зад Fast ForWord, е сред първите учени, които изследват пластичността на мозъка. Невъзможно е да се говори за невропластика, без да се спомене неговата усилена работа в тази област. Неговите трудове по темата и връзката им с разработката на софтуер е описана в трета глава от книгата Невероятният мозък на д-р Норман Дойджи.

Michael-MerzenichОсновната цел на д-р Мерзеник и колегите му е да използват „научните изследвания за невропластиката, за да помогнат на хората да развият мозъците си“. С тази цел наум, те създават компютърна програма, която упражнява всяка от основните функции на мозъка, която влияе на езика. Резултатът е Fast ForWord. 

Потвърждението на наличието на затруднение с ученето или друго предизвикателство – езикови затруднения, дефицит на вниманието – трябва да бъде „началото на разговора“, а не краят му. Насочването към мозъчните процеси, свързани с основните езикови умения, може да повлияе значително на способностите на детето, след като се формират нови невронни връзки в мозъка.

Fast ForWord се насочва към паметта, вниманието, обработката и последователността. Това са четирите ключови умения, които определят нашите умения във всички дейности, свързани с езика, включително слушането, четенето и говоренето.

Потенциалът за развитие

Въпреки че причините и сериозността на предизвикателствата с ученето се различават, потенциалът за развитие и растеж винаги е възможен. Учените значително са обогатили знанията си за невропластиката през последното десетилетие. Без значение, че има множество програми за мозъчни упражнения, никоя от тях не може да помогне със справянето с всички предизвикателства. Това е така, защото няма една-единствена причина, която да ги причинява.

Научните изследвания биха могли да ви помогнат да решите кое е най-доброто за вашето дете. Важно е да помните, че програмите се различават помежду си. Освен това, индивидуалните нужди на всяко дете също се различават. Това ще окаже влияние върху резултатите от всяка програма. Изисква се постоянство, за да се постигнат оптимални резултати. Няма пряк път към успеха.

Източник: Gemm Learning

Други статии