Как да развием потенциала за учене на детето ни?

Първо, трябва да приемем, че всеки може да учи. Като вършим ежедневните ни задачи, невроните в мозъка ни се свързват помежду си. Тези връзки стават по-здрави с практика и отслабват, когато не ги използваме. Другият термин, който често се използва за способността на мозъка ни да учи, е невропластика. Мозъците ни непрекъснато се променят и непрекъснато учат.

mom-and-daughter-learning-mathВторо, трябва да имаме предвид, че не всеки мозък е еднакво ефективен в ученето. Някои неща може да са по-лесни за усвояване за един човек и по-трудни за друг. Някои ученици се затрудняват с четенето, но са гении по математика. Нещата, които са лесни за усвояване, когато децата са малки (например езиците) стават по-трудни, когато те пораснат. Въпреки че изглежда, че нямаме контрол над тези разлики, нашият потенциал за учене е нещо, което може да се изгради до голяма степен. Затова има разлика между способност за учене и потенциал за учене.

Предлагаме ви 3 стъпки за подобряване на индивидуалния потенциал за учене на детето ви:

Стъпка 1: Разбиране на силните и слабите страни на детето

Когнитивните умения са мозъчни процеси, които мозъците ни използват, за да възприемат, съхраняват, организират, разбират и възстановяват информация. Те включват процеси като внимание, зрителна и слухова обработка, краткотрайна и дълготрайна памет. Всяко дете има силни и слаби страни. Когато разберем как тези процеси допринасят или пречат на ученето, можем да създадем стратегии, които да му помогнат да използва силните страни по-пълноценно и успешно да развие слабите страни.

Не е достатъчно да знаем, че детето се затруднява по математика или чете бавно, защото може да има различни причини за това. Например неразвитите зрително-пространствени умения, проблемите с последователността и работната памет могат да попречат на математиката. Визуализирането, разбирането и работната памет играят важна роля при четенето. Когато знаем коя е причината за затрудненията, можем да открием най-добрия начин да я отстраним от корена, а не да се борим само със симптомите й.

Стъпка 2: Упражняване на когнитивните умения на детето по разнообразен и интегриран начин

Когнитивните умения са основата за ученето. Както д-р Пат Улф казва, да се опитваме да преподаваме на ученици, чиито когнитивни умения не са развити е като да се опитваме да построим къща, без първо да построим основата й. Учителите приемат, че учениците им вече са изградили тази основа, преди да започнат училище. В крайна сметка, учителите не са обучени как да развият вниманието, паметта и зрително-пространствените умения на учениците. Освен това, обикновено те нямат време да работят индивидуално с всеки ученик по начина, по който терапевтите го правят.

fast-forword-logoТук технологията идва на помощ. Научните изследвания показват, че когнитивните умения могат да бъдат развити доста повече, отколкото хората предполагат, с правилните компютърни упражнения. Например Fast ForWord включва упражнения, които развиват когнитивните умения на учениците и освен това, подобрява знанията им по английски език. програмата се използва в над 50 страни по света и има над 3 милиона доволни потребители.

Стъпка 3: Подхранване на стремежа към развитие

Това може би трябва да бъде първата стъпка, защото децата, които вярват, че интелигентността не е фиксирана и способностите и талантите могат да бъдат развити, се учат от грешките си, не се предават, когато срещат предизвикателства и поемат отговорността за своето учене и резултатите от него. Много често обаче стремежът към развитие е грешно разбран. Той не е просто убеждение, а модел, които ни помага да реагираме, когато допускаме грешки и срещаме предизвикателства. Когато учениците следват този модел, те по-лесно създават алтернативни стратегии, когато първата им стратегия не работи. Като виждат резултатите, които постигат, те се мотивират да се стараят все повече и повече.

Заключение

einsteinПървите две стъпки играят важна роля в развитието на стремежа към развитие. Когато учителите разберат къде се коренят затрудненията на учениците им, те могат да създадат стратегии, които да им помогнат да учат по най-добрия начин. И когато учениците виждат, че когнитивните им умения се подобряват с упражненията, те са мотивирани да се стараят повече.

Както е казал Айнщайн: „Интелектуалното развитие трябва да започне при раждането и да спре единствено при смъртта.“ Освен това, той твърди: „Единственото нещо, което e попречило на ученето ми, е моето образование.“ Ако образованието беше насочено повече към интелектуалното развитие и изграждането на индивидуалния потенциал за учене, може би учениците щяха да бъдат по-добре подготвени за света, в който живеем, и за организациите, от които ще бъдат част в бъдеще.

Източник: BrainWare

Други статии