4 стъпки към гладкото четене

Не е лесно да се научим да четем гладко. Отнема години и се изисква когнитивнитe умения – обработка, последователност, внимание, работна памет – и уменията за четене да функционират в синхрон. Всякакви пречки по този дълъг и труден път към гладкото четене могат да окажат негативно влияние върху отношението към четенето и мотивацията за цял живот.

Стъпка 1: Развитие на когнитивните умения и основните езикови умения

girl-readingИма няколко когнитивни умения, които могат да направят четенето невъзможно. Най-важното от тях е умението за езикова обработка. Слушането е много по-важно при четенето отколкото при речта. За да може да чете, едно дете трябва да може да чуе всеки звук във всяка дума, а не само думата като цяло. Ако детето не може да разграничава ясно звуците, когато ги чува, то няма да може да разпознава и написаните думи. Ако детето има затруднения с обработката на звуците, това ще проличи, когато то не се справя с римуването – способността ни да обработваме – да чуваме и разпознаваме – звуците. Ако детето не може да римува, това е признак, че може да има проблеми с четенето в бъдеще.

Стъпка 2: Подобряване на фонематичното разпознаване

Декодирането на текст и четенето трябва да бъдат като слушането. Дете, което може да чете гладко от ляво надясно, разбира думите, в реда, в който се чуват и в ежедневното общуване. Това изисква добро фонематично разпознаване – способността ни да чуваме звуците (фонемите) в думите и да ги свързваме с буквите от азбуката.

Стъпка 3: Основна лексика и правопис

Преди детето да се научи да чете гладко, трябва да запомни някои основни думи наизуст. Това са думи като „какво“ и „защото“. Писането е ключово умение за четенето. Всяка дума става „основна“, когато се научим да я разпознаваме, когато я видим.

Стъпка 4: Автоматизиране на декодирането на думите

Декодирането е проблем особено при децата със затруднения. Те трябва да усвоят това умение, преди да се научат да четат гладко. Скоростта на четене, измерена чрез броя верни думи за минута, е основният фактор, който предвижда дали ученикът разбира смисъла на текста, който чете.

Източник: Gemm Learning

 

Други статии