Как умствените асоциации подобряват четенето с разбиране?

Асоциациите играят важна роля при четенето с разбиране. Когато учениците комбинират знанията си и информацията от текста, за да направят заключения и да разберат преживяванията и чувствата на героите, има по-голяма вероятност те да разберат по-добре и да запомнят това, което четат.

3 вида асоциации

Трите вида асоциации са между дадения текст и читателя, между дадения текст и друг текст и между дадения текст и света около нас. Филмите, книгите и дори историите от новините могат да ни напомнят за минали ситуациии, които сме преживели или чули преди. В такива случаи слушаме внимателно и запомняме подробностите. Това може също да насочи учениците към определена поредица или жанр, без значение дали те се затрудняват с четенето или четат гладко.

girl-reading-abook-in-the-parkВсички жанрове съдържат теми, герои и събития, които могат да ни насочат към връзките, които можем да направим. С други думи, няма нужда да живеем във фантастична реалност, за да разберем загубата, конфликта, неудобството, радостта, героизма или триумфа.

Познавате ли човек, който говори на героите, които вижда по телевиизята или във филма, който гледа? „Не влизай там! Знаеш, че той е опасен. Нали точно това направи миналия път. Бягай!“ Този човек е толкова потопен в историята, че автоматично споделя връзките, които прави, на глас. В клас учителите често дават задачи на учениците да „мислят на глас“, като говорят за заключенията и въпросите, до които стигат по време на дискусията. Същото може да се прави и вкъщи.

Когато трябва да направят предположения, учениците могат да се фокусират върху илюстрациите, заглавието на главата или на цялата книга. Могат да задават следните въпроси: „За какво ще се разказва тази история?“ Защо? Кога и къде се е случила? След това учениците трябва да направят асоциации между отделните факти и техния собствен живот. Историята напомня ли ти на нещо, което ти се е случило, или на някого, когото познаваш? Някога бил ли си на място, подобно на това на корицата на книгата? Какво обикновено се случва на това място? Какво предизвикателства срещат героите от историята? По-малките деца може да нарисуват картина, която да включва отговорите им. По-големите може да следват списък с примерни въпроси, които да им помагат, докато си водят бележки.

Асоциации между дадения текст и читателя

football-matchНапълно нормално е учениците да базират отговорите си на въпросите за разбиране на текстовете на самия текст. Освен това, те могат да помислят до каква степен съдържанието на текста е свързано с личните им преживявания и по този начин да разберат текста по-добре. Например, дете, което обича да ходи на спортни събития, може да направи реалистични предположения, когато види развълнувана публика на корица на книга със заглавие „Футболни мечти“. Дори ако детето е играло само скуош и никога не е ходило на футболен мач, мислите за състезанието, победата и поставянето на цели най-вероятно ще му дойдат на ум. По същия начин, ако главният герой или даден отбор се упражнява много усърдно, но все пак е победен от опонента си, това може да намопни на детето за мач, на който е ходило скоро.

Асоциации между дадения текст и друг текст

Повечето телевизионни предавания, филми и книги имат общи теми и сюжетни линии помежду си. Често срещан сюжет е героите да имат обща цел, да се сприятелят и да се справят със сложна задача. Например „Чарли и шоколадовата фабрика“ и „Хари Потър“ включват добродушни главни герои, чийто живот се променя, когато откриват магичния свят. Когато децата откриват тези прилики, те ще разбират дори и най-сложните истории много по-добре.

Асоциации между дадения текст и света около нас

Детските разкази понякога доста приличат на света около нас. Например, една приказка за група деца, които тормозят друго дете, може да бъде свързана с влиянието на негативните послания от социалните медии и тормоза в училище. Децата могат да разберат по-добре една книга, в която главният герой е морски биолог, когато гледат репортаж в новините за значението на живота в океана. Тези асоциации могат да доведат до по-задълбочено разбиране на послания за човешката природа и обществото като цяло.

Предизвикайте детето си!

Предизвикайте детето си да направи определен брой асоциации, когато чете или мисли за истории, свързани със събитията в даден ден. Направете списък с приликите и разликите между историите и събитията от реалния живот. Съвсем скоро детето само ще се научи да прави тези сравнения и по този начин ще подобри уменията си за четене с разбиране.

reading-assistant-logo-1Reading Assistant също е отличен начин за подобряване на уменията за четене на детето. Програмата включва текстове от различни жанрове, които могат да развият асоциативното мислене на детето. Освен това, програмата е обективен „слушател“, който не критикува детето, когато прави грешки, и му помага да се справя дори с най-трудните текстове с неговото собствено темпо.

Източник: Gemm Learning

Други статии