Защо децата трябва да четат гладко на глас?

Когато децата започват училище, уменията им за четене варират. Когато ги оценяваме, което не е никак лесна задача, ние, учителите, винаги взимаме под внимание как детето учи най-ефективно и при какви условия. По този начин най-успешно можем да му помогнем да усвои необходимите знания по най-добрия за него начин.

teacher-helping-a-studentМного родители са чели на децата си, преди те да започнат училище. Много деца са чели детски книжки и вече имат основа на четене, която да надграждат. Има и родители, които не са успели да научат децата си да четат и не са им предали любовта към четенето. Най-често те не смятат, че е важно децата да се учат да четат, преди да са започнали училище. Затова ние учителите трябва да използваме всички възможни методи на обучение, за да могат всички ученици да поставят здрави основи за четенето и разбирането.
Стандартните начини на обучение и оценяване не ни помагат много. Но дори и когато разберем от какво се нуждае всяко дете, как можем да фокусираме усилията си, за да осигурим достатъчно внимание на всички ученици, когато те се нуждаят от различен подход? Един от начините е да разберем как работи мозъкът и как изгражда уменията ни. Кои са най-важните умения, върху които като учители трябва да се фокусираме, когато става дума за умения за четене?

Какво показват научните изследвания?

Изследване, проведено в Университета във Флорида през 2010 г. от Ян-Сук Ким, Кристофър Шатшнайдър и Барбара Фумън в сътрудничество с Центъра за изследване на четенето във Флорида, поставя този въпрос. Целта е да се открие връзката между гладкото четене на глас, лексиката, разпознаването на фонемите, разпознаването на буквите, уменията за четене на измислени думи и уменията за четене с разбиране.

По време на изследването на тези умения или “фактори“, учените установяват, че един от най-важните фактори, които определят дали детето ще успее да развие уменията си за четене с разбиране до трети клас, е скоростта му на четене в първи клас.

Изследването показва, че в началото на първи клас, учителите трябва да разберат на какво ниво са уменията за четене на глас на детето. След това трябва да го окуражават да развие уменията си и да положи основата за развитие на допълнителни умения.

Кои са най-добрите упражнения, които учителите могат да използват, за да помогнат на децата да развият уменията си за четене?

  • Четене на глас на детето, за да може детето да чуе звука и ритъма на думите и да разбере как се образуват изреченията.
  • Понеже гладкото четене зависи от способността на детето бързо да разпознава и декодира думите, когато ги види, то трябва да изгради богат речник.
  • Когато четете на глас на детето и то повтаря след вас, докато и двамата следите текста, това му помага да чува и да произнасят думите едновременно.
  • Когато учениците четат наум, те развиват свой собствен подход към четенето, без да чувстват напрежението от четенето на глас. Това увеличава мотивацията и концентрацията им.
  • Когато ученикът чете текст пред слушател, който му дава обратна връзка и насоки, ученикът може да подобри уменията си за произнася правилно думите, които вижда пред себе си. Упражненията по четене помагат на учениците да обогатят лексиката си, да подобрят произношението си и да започнат да четат гладко. Връзката между гладкото четене и разбирането е осезаема, защото улеснява ефективната употреба на езиковата работна памет. Програмата Reading Assistant осигурява обективен слушател и надеждна обратна връзка за представянето на детето.

Източник: Scientific Learning

Други статии