Има ли връзка между предизвикателствата с четенето и математиката?

Когато говоря с някого за предизвикателствата с ученето при по-малките ученици, често чувам, че дадено дете има проблеми с четенето, но се справя чудесно с математиката. Всички имаме своите силни и слаби страни и някои предмети са ни по-интересни от други. Въпреки това, много често предизвикателствата с четенето засягат и математиката.

Връзката между четенето и математиката

Въпреки че малко изследвания откриват връзката между четенето и математиката, има консенсус, че способността да четем засяга оценките от тестовете по математика. Няколко статии сочат, че езикът, използван в учебниците по math-strugglesматематика, често е по-сложен от нивото на материала, който се представя. Употребата на синоними на използваните термини може да обърка учениците. Това се случва, защото термините не са ясно дефинирани и се използват взаимозаменяемо по време на час. Задачите по математика често представят информацията извън контекста и изискват учениците да оценят и да разберат ситуацията с помощта на дадената информация.

Задачите по математика са като истории

Повечето задачи по математика са като мини истории: факти и детайли без много подробности. Понякога са незавършени и изискват ученикът да разбере важните детайли, да направи заключения или да работи от края на историята към началото й, за да открие липсващата информация. Понякога те съдържат ненужни детайли, които могат да объркат детето и да попречат на разбирането, ако то има проблеми с четенето. Стратегии като търсенето на ключови думи и числа в задачата и използването на най-новите знания, за да се стигне до решението, могат да доведат до грешки на тестовете, когато се проверява по-голямо количество материал. Много задачи включват ключови думи, за да объркат детето. При тях тези стратегии не са ефективни, защото задачите проверяват няколко умения едновременно.

Да правим връзката

mom-and-daughter-solve-math-problemsВ началното училище уроците по четене се фокусират върху въвеждането на структура на историите (герои, място на действието, проблеми и решение). Тази структура дава на учениците модел, който им помага да тълкуват и организират информация. След това следват стратегии като последователност на действията, правене на връзки, препрочитане, откриване на основната идея, използване на подсказки в контекста, разсъждение и водене на записки. Подобен подход може да се приложи и при четенето на математически задачи, четенето на инструкции на тестовете и решаване на текстови задачи.

Опитайте да решите дадена задача с детето си. Фокусирайте се върху детайлите  и основната идея, преди да преминете към следващите стъпки. Обсъдете структурата и как дадената информация може да бъде използвана, за да се реши задачата. Заедно направете план как може да я решите.

Правенето на връзки е също толкова полезно в математиката, колкото и в четенето. Текстовите задачи често съдържат позната материя. Те позволяват на ученика да си представи задачата и да я разбере по-добре. След като разберат, че дадено понятие се използва и в реалния живот, учениците могат да открият правилното действие или стъпка и да се фокусират върху това как термините се използват извън математиката от всички хора около тях. Насърчавайте детето си да си води записки за важната информация, която е необходима, за да се реши задачата. Важно е също да се върне отново на инструкциите, след като реши задачата, за да провери дали отговорът отговаря правилно на поставения въпрос.

Да прилагаме стратетиите за четене в математиката

Трудностите с четенето засягат разбирането и оценките по математика в по-горните класове, когато материалът стане по-труден. Насърчавайте детето си да използва този метод. Обсъждайте условието на всяка задача и съдържанието й и обобщавайте информацията, която е дадена, и тази, която се търси. Справянето с трудностите с четенето, които могат да попречат на разбирането по математика, ще доведе до избягване на бъдещи трудности.

Източник: Gemm Learning

Други статии