Reading Assistant – част от семейството на Fast ForWord

Програмата Reading Assistant, създадена от американската организация Scientific Learning, има доста предимства над останалите компютърни програми за четене. Другите програми могат да запишат историите, за да могат децата да се върнат и да ги изслушат по-късно. Reading Assistant прави много повече от това!

  1. Не само прочита историята на вашето дете, а и го слуша, докато то я чете! Програмата осигурява незабавна обратна връзка, когато детето се затруднява да прочете дадена дума, чете грешно, прескача някои думи или вмъква думи, които не са част от текста.
  2. ra-logoПрограмата помага на детето ви да научи нови думи. Когато то кликне върху непознатата дума, програмата я произнася. Има и речник, така че детето да открие значението на всички нови думи.
  3. Дизайнът на програмата увеличава разбирането на текстовете. След като детето е изслушало историята и преди да започне да я чете на глас, то трябва да отговори на въпроси на всяка страница. Те го насочват към важните нещата, на които трябва да обърне внимание, за да разбере историята в дълбочина.
  4. Програмата маркира всички думи, които са затруднили детето по време на четенето на текста. Детето може да ги упражни на глас, преди да направи нов запис на текста.
  5. Детето има възможност да изслуша записа, който е направило, за да чуе къде допуска грешки.
  6. След като прочете историята, детето отговаря на въпроси, свързани с нея, за да провери разбирането си.
  7. След края на всеки текст детето получава златна, сребърна или бронзова звезда според това дали е постигнало необходимия брой верни думи за минута за дадения текст и дали е отговорило вярно на въпросите към него.

    Повече информация можете да откриете в това видео:

Комбинирайте Fast ForWord и Reading Assistant за още по-добри резултати!

Ако затрудненията с четенето не могат да се преодолеят само с упражненията по четене в Reading Assistant, тогава Fast ForWord ще стигне до корена им. Той ще развие звуковата обработка, фонемичното разбиране и други когнитивни умения, които може би не са добре развити.

Семейството на Fast ForWord се състои от 10 онлайн компютърни игри, създадени от невролози. Тези програми са създадени, за да подобряват ученето, езика и уменията за четене на учениците. Fast ForWord е идеалната програма за деца, които имат затруднения в училище, и деца със затруднения като дислексия, разстройство на слуховата обработка и синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието, интелектуални затруднения и когнитивни дефицити.

Програмите изглеждат като игри. А кое дете не харесва компътърни игри?

Игрите във Fast ForWord подобряват следните ключови когнитивни умения, необходими за ученето:

Памет: не можете да учите, ако не можете да запомняте.

Внимание: не можете да учите, ако не внимавате.

Скорост на обработка: трябва да обработвате езика и информацията достатъчно бързо, за да има има смисъл тя за вас.

Последователност: нещата трябва да бъдат в правилния ред, а не разхвърляни на случаен принцип.

Източник: Accomplished Learning Center

 

Полезна и свързана информация:

Други статии