Могат ли интелектуалните способности да бъдат картографирани?

Питали ли сте се някога кои структури или области в мозъка ви позволяват да разбирате езика? Да четете книги? Да се наслаждавате на хубавата музика? Учените вече са открили връзки между някои структури в мозъка и определени умения. Те са достигнали дори още по-далече – картографирали са интелектуалните способности на мозъка. В резултат на това, те откриват, че някои способности не произтичат от една-единствена област на мозъка.

Изследванията на д-р Арън Барбей

mapping-intellectual-abilitiesУчените използват множество техники, за да създадат тази “вътречерепна картография“. Например д-р Арън Барбей, професор по неврология в Университета Илинойс, включва в изследването си пациенти с локални мозъчни наранявания. След това той сравнява техните когнитивни способности и изпълнителна функция на мозъка с тези на други пациенти, които не са претърпели наранявания. Изследването на д-р Барбей показва, че интелектът се определя от локални области в мозъка, които работят заедно. Преди това се смята, че интелектът произтича от една независима област или от мозъка като цяло. Той твърди: “Ние открихме, че общият интелект зависи от връзките в нервната система. Няколко области в мозъка и връзките между тях са изключително важни за общия интелект“. (2012) Изследванията на Барбей подкрепят идеята, че областите в мозъка, които контролират изпълнителната функция – която от своя страна контролира умения като самоконтрол и планиране – се застъпват с областите, които контролират общия интелект. (2012)

Изследванията на д-р Ралф Адолфс

Друг метод за картографиране на интелектуалните способности изисква сканиране на мозъка, докато участниците изпълняват когнитивни задачи. След това, областите в мозъка, които са активни по време на експеримента, се индексират. Като използва Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) – стандартен индекс за измерване на IQ – д-р Ралф Адолфс – невролог от California Insitute of Technology – измерва представянето на участниците в изследването в четири области, които WAIS покрива. Тези области са: вербално разбиране, сетивна организация, работна памет и скорост на обработка. (2010)

Заключения

brain-mapИнтересен е фактът, че дори WAIS да дефинира вербалното разбиране и работната памет като отделни способности, областите в мозъка, които отговарят за тях се припокриват. Това предполага, че те представляват подобен вид интелект. Друг интересен факт е, че скоростта на обработка е по-всеобхватна функция, контролирана от връзките между различните области на мозъка, а не от локални структури.

Резултатите на Барбей подкрепят същото откритие. “Всъщност“ – казва той – “специфичните области и връзки, които открихме подкрепят появата на нови неврологични открития, които показват, че интелектът зависи от способността на мозъка да интегрира информацията от вербалните, зрителните, пространствените и изпълнителните процеси.“ (2012) Изводите са интригуващи и подкрепят появяващото се разбиране за човешкия интелект като мрежа, която може да се развие чрез едновременни тренировки в тези области в мозъка, които работят най-ефективно заедно.

Източник: Scientific Learning

Други статии