Как да помогнем на учениците да четат по-гладко?

Как можем да помогнем на учениците ни да четат по-добре? Какво трябва да направим, за да гарантираме, че всеки ученик излиза от класната стая с по-добри умения за четене? Учителите често размишляват върху тези въпроси. Дори когато учителите са много добре подготвени и разбират стратегиите за подобряване на уменията за четене, учениците може да нямат особен напредък. Като добавим ограниченото време и допълнителното напрежение в класната стая, учителите имат нужда от ефективни стратегии, чрез които да привлекат вниманието на учениците и да ги мотивират.

boy-reading-book-in-classroomЧетенето на глас е много ефективна стратегия за подобряване на четенето. Въпреки това, всички учители знаят, че е изключително трудно да осигурят необходимото време за упражнение на всеки ученик. Учениците, които не четат добре, често намират начини да избегнат четенето пред съучениците си. От личен опит знам, че учениците, които седят заедно, понякога “мамят“ – по-добрият от двамата чете през цялото време, а другият го слуша. Много често учениците, които най-много се нуждаят от упражнение, не го получават и не могат да подобрят уменията си.

Четенето с разбиране – основната цел на четенето – изисква активно внимание от страна на ученика. Много често учениците просто преглеждат текста, колкото да завършат упражнението. По този начин смисълът на четенето се губи. Учениците трябва да се задълбочат в текста. Трябва да използват предишните си знания, да могат да изваждат заключения, да се концентрират върху детайлите и да запомнят информацията, която четат. Упражненията по четене, които трябва да доведат до подобрение, не могат да бъдат пасивни.

Представете си класна стая, в която всички ученици участват активно в четенето. Виждаме как всички те са концентрирани върху урока. Те задават въпроси и се вълнуват от това, което учат. Когато почувстваме това вълнение в класната стая, знаем, че стратегиите ни работят успешно и помагат на учениците да усвоят знанията, които им преподаваме.

Какво трябва да направим, така че учениците да участват в часовете?

Трябва да им даваме предизвикателства, с които могат да се справят. Важно е да оценим възможностите на учениците и да намерим точния баланс между предизвикателствата и успехите.

Трябва да придадем смисъл на учебния материал. Учениците ще участват повече, когато учебният материал е значим за живота им и те чувстват връзката с това, което правят в час.

Трябва да даваме обратна връзка в момента. Колкото по-често учениците получават обратна връзка, толкова по-добре могат да се състезават срещу собствените си резултати и да видят напредъка си.

Самоуважението се изгражда с постоянно усилие, което дава резултати. Нашият фокус трябва да бъде върху това да осигурим участие в час, мотивация и вълнение за всеки ученик.

Източник: Scientific Learning

 

Други статии